שיתוף חקלאי בינלאומי - CINADCO

 

 

 

​​סינדקו - המרכז לשיתוף פעולה חקלאי בינלאומי הינו יחידה מקצועית במשרד החקלאות הפועלת לקידום שיתופי פעולה בתחום החקלאות במגוון מדינות ברחבי העולם ומסייעת בהגברת הפיתוח החקלאי והשגשוג הכלכלי של מדינות אלו, תוך מינוף פתרונות חקלאיים רחבי היקף, בנייה וחיזוק יכולות מקצועיות של תושביהן. סינדקו הנה יחידה האמונה על תכנון, יישום והובלה של פרויקטים לפיתוח חקלאי בינלאומי המעוגנים בשיתופי פעולה בילטרליים ומולטילטרליים, במסגרתם פועלות תכניות למימון משותף עם קהילת הסיוע הבינלאומי, מדינות תורמות, סוכנויות סיוע וארגונים לא-ממשלתיים (NGO’s). 
סינדקו מביאה לידי ביטוי ומיישמת את הידע והניסיון העשיר אשר הצטבר במדינת ישראל ברבות השנים במאמציה לפתח את הסקטור החקלאי, תוך התמודדות עם קשיים ואתגרים רבים כגון משאבי טבע מוגבלים שטחים מצומצמים המתאימים לגידול תוצרת חקלאית. סינדקו מטיבה לשלב ידע מקצועי, טכנולוגיות ותשומות באמצעות מתן שירותי ייעוץ והדרכה במגוון נושאים אגרו-טכנולוגיים כגון: 

 • הגדלת הייצור 
 • גיוון גידולים 
 • פיתוחים טכנולוגיים 
 • השקיה וחיסכון במים 
 • פיתוח חקלאי באזורים צחיחים 
 • שימור הסביבה וייצור בר-קיימא 
 • שיטות ממשק וניהול משאבי ייצור
 • מחקר ופיתוח, הדרכה
 • מערכות תומכות 
 • התיישבות ופיתוח כפרי
 • ניהול חקלאי 
פיתוחים חדשניים אלו אשר הפכו את הישגי ישראל לשם דבר בתחום הפיתוח החקלאי, כלכלי וחברתי ברחבי העולם, מהווים את התשתית המקצועית עליה מבוססות תכניות ההדרכה וההכשרה של סינדקו לפיתוח הון אנושי. פעילות הדרכתית זו באה לידי ביטוי במגוון תכניות הכשרה, קורסים ופרויקטים כמפורט מטה: 
 • מדור קורסים בינלאומיים- הובלה ותכנון של תכנית הכשרה המתקיימת בארץ בתחומי המחקר והפיתוח החקלאיים בשיתוף פעולה עם מכון וולקני: במסגרת שיתוף פעולה זה נערכים מדי שנה קורסי הכשרה והעשרה למשתלמים ממדינות מתפתחות בהנחיה של מיטב מומחי מנהל המחקר המומחים בתחומים מגוונים כגון: הדברה משולבת, איכות הסביבה, הנדסה חקלאית, טיפול ואחסון תוצרת חקלאית טרייה, בטיחות מזון ואיסום גרעינים, חקלאות על סף המדבר גידול ירקות בבתי צמיחה ועוד. 
 • ארגון ואירוח משלחות תמטיות וביקורים רשמיים של גורמים ממשלתיים וארגונים בינלאומיים, נציגי סוכנויות זרות ומכוני מחקר מובילים מרחבי העולם: ביכולת סינדקו לתכנן ולהוציא לפועל  קורסים וסמינרים בינלאומיים המשלבים בין העברת ידע מקצועי במגוון רחב של נושאים חקלאיים  לבין הקניית מיומנויות הדרכה חקלאית, ארגון וניהול משקי כפרי וחשיפה לטכנולוגיות ותשומות חקלאיות מגוונות. 
 • משלחת תכנון סקר וייעוץ קצרות מועד : תכנון וביצוע שליחויות יעוץ חקלאי בתחומים מגוונים המתבצעות באמצעות מומחי המשרד ומשלחות מומחים לביצוע סקרים מקצועיים ופעולות של ייעוץ קצרות מועד. 
 • תכנון, הובלה ויישום פרויקטים בתחומי הפיתוח החקלאי והכפרי: תכנון, הקמה וניהול מקצועי של פרויקטים חקלאיים כגון "חוות הדגמה ומרכזי מצוינות". מטרת הפרויקטים הינה להדגים שילוב של ידע, טכנולוגיות והדרכה ב"תנאי שטח" חקלאיים כפריים, לשם קידום פיתוח חקלאי ותעסוקה כלכלית באזורים כפריים. הפעילות המקצועית מדגישה את היישומיות תוך שילוב של טכנולוגיות ותשומות חקלאיות מתוצרת ישראל. חוות ההדגמה ממוקמות באזורים חקלאיים כפריים אשר נבחרים במטרה להדגים ולהדריך ברמת השטח שיטות מקצועיות וגישות ניהול התומכות בפיתוח חקלאי. במסגרת זו פותחו "מודלים הדגמתיים" שונים וייחודיים המותאמים לתנאי הפיתוח ואוכלוסיות מטרה שונות.  

​​


שיתוף חקלאי בינלאומי - CINADCO

 

 

 

 

משרד החקלאות מארח משלחת נציגים מפנמה דוברות והסברה;שיתוף חקלאי בינלאומי - CINADCOhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/Panama_in_Israel.aspxמשרד החקלאות מארח משלחת נציגים מפנמה 01/02/2020 22:00:00{52d6e36b-627c-4954-b610-16358c787e28}f85b7bd1-85fb-48ec-8edf-bf419fc20f096
יום פתוח בנושא דבורת הדבשדבורים;שירות ההדרכה והמקצועשיתוף חקלאי בינלאומי - CINADCOhttps://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/yom_patuach_dvorim_2018.aspxיום פתוח בנושא דבורת הדבש21/04/2018 21:00:00{6cabe70e-fd84-4091-88ce-3281e6cfbddd}badbaafa-30eb-48d2-8b99-80ab54cd92e418
דוח סיכום שנה 2017שיתוף והדרכה חקלאית בינלאומיתשיתוף חקלאי בינלאומי - CINADCOhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/CINADCO/Publication/2018/Pages/דוח סיכום שנה 2017.aspxדוח סיכום שנה 201712/03/2018 22:00:00{5d2d65c9-d2a6-404d-8a75-7b518c99eec9}b220f8de-fe85-44d5-b6f4-b9acaba95acf2
ישראל מלמדת את העולם כדי להאריך את חיי המדף של פירות וירקותדוברות והסברה;שיתוף חקלאי בינלאומי - CINADCOhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2017/Pages/Shelf_life_of_fruits_veg.aspxישראל מלמדת את העולם כדי להאריך את חיי המדף של פירות וירקות08/03/2017 22:00:00{dbc09db4-1997-488a-abae-6ee5f86ec20b}68aa43bd-c262-4260-b0a8-c1473c4f20c834

 

 

פולג יעקבפולג יעקב{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6461885פולג יעקבסמנכ"ל בכיר לסחר ושת"פ בינ"לבית דגן03-948556203-9485761yakovp@moag.gov.il
דרוקר שושנהדרוקר שושנה{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6461820דרוקר שושנהמרכזת בכירה קורסים למשתלמים מחו"לבית דגן03-9485766shoshd@moag.gov.il
קמלוב אורליקמלוב אורלי{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6461741קמלוב אורליראש ענף (קשרי חוץ)בית דגן03-948556103-9485870orlyc@moag.gov.il
סיגל פרסוןסיגל פרסון{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466633פרסון סיגלמנהלת הדרכה במחקר ופיתוח03-9485770sigalp@moag.gov.il

 

 

משלחת הסיוע לאתיופיה בהתמודדות עם ארבה המדבר - נובמבר, 2020https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/Plants_Defect/holeytanim/Pages/arbe_11_20.aspxמשלחת הסיוע לאתיופיה בהתמודדות עם ארבה המדבר - נובמבר, 202014/12/2020 22:00:00
קול קורא לצורך עדכון רשימת מומחים לביצוע הרצאות בארץ ובחו"ל ומתן שירות של ייעוץ חקלאי מקצועי לפרויקטים בחו"ל עבור פעילות "סינדקו" לשנים 2020 - 2021https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/CINADCO/Publication/Pages/kol_kore_2020-21.aspxקול קורא לצורך עדכון רשימת מומחים לביצוע הרצאות בארץ ובחו"ל ומתן שירות של ייעוץ חקלאי מקצועי לפרויקטים בחו"ל עבור פעילות "סינדקו" לשנים 2020 - 202104/12/2019 22:00:00
לראשונה רפת ישראלית ממשלתית מודרנית בהודו: משרד החקלאות ממשיך בפעילות החוץ הענפה ומקים רפת "הדגמה" ישראלית מודרנית במדינת הריאנה שבהודוhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2017/Pages/Dairy_farm-_in_israel.aspxלראשונה רפת ישראלית ממשלתית מודרנית בהודו: משרד החקלאות ממשיך בפעילות החוץ הענפה ומקים רפת "הדגמה" ישראלית מודרנית במדינת הריאנה שבהודו30/10/2017 22:00:00
משלחת בראשות שר חקלאות של מדינת הריאנה - הודו ובכירים נוספים הגיעו לביקור רשמי בישראלhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/CINADCO/Publication/2017/Pages/india_delegation_arrived.aspxמשלחת בראשות שר חקלאות של מדינת הריאנה - הודו ובכירים נוספים הגיעו לביקור רשמי בישראל23/09/2017 21:00:00

 

 

 

 

 

 

<a href="/services/agri_ecom/Pages/default.aspx"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />תשלומים מקוונים עבור משרד החקלאות</a>שירות התשלומים הממשלתי