​​​משלחת בראשות שר חקלאות של מדינת הריאנה - הודו ובכירים נוספים נמצאת בביקור בישראל בימים אלו.

המשלחת הגיעה כחלק משת"פ עם מש"ב וסינדקו, במסגרתו מוקמת לראשונה רפת הדגמה בהודו. 

 

 

דוח סיכום שנה 2017https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/CINADCO/Publication/2018/Pages/דוח סיכום שנה 2017.aspxדוח סיכום שנה 2017
אורי אריאל שר החקלאות חתם על הסכם שיתוף פעולה חקלאי עם שר החקלאות הרוסי https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2017/Pages/Dairy_farms_Russia.aspxאורי אריאל שר החקלאות חתם על הסכם שיתוף פעולה חקלאי עם שר החקלאות הרוסי
רישיונות ליצוא תוצרת חקלאית לאיחוד האירו-אסיאתיhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2017/Pages/hescim_sahar.aspxרישיונות ליצוא תוצרת חקלאית לאיחוד האירו-אסיאתי