​​​משלחת בראשות שר חקלאות של מדינת הריאנה - הודו ובכירים נוספים נמצאת בביקור בישראל בימים אלו.

המשלחת הגיעה כחלק משת"פ עם מש"ב וסינדקו, במסגרתו מוקמת לראשונה רפת הדגמה בהודו. 

 

 

משלחת הסיוע לאתיופיה בהתמודדות עם ארבה המדבר - נובמבר, 2020https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/Plants_Defect/holeytanim/Pages/arbe_11_20.aspxמשלחת הסיוע לאתיופיה בהתמודדות עם ארבה המדבר - נובמבר, 2020
משלחת ישראלית, ובראשה מומחים ממשרד החקלאות ופיתוח הכפר, יצאה (10.11) לסייע לאתיופיה בהתמודדות עם נחילי הארבה שפשטו על המדינהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/-ethiopia_locust.aspxמשלחת ישראלית, ובראשה מומחים ממשרד החקלאות ופיתוח הכפר, יצאה (10.11) לסייע לאתיופיה בהתמודדות עם נחילי הארבה שפשטו על המדינה
דוח סיכום שנה 2017https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/CINADCO/Publication/2018/Pages/דוח סיכום שנה 2017.aspxדוח סיכום שנה 2017