המרכז לשיתוף חקלאי בינלאומי (סינדקו) במשרד החקלאות ופיתוח הכפר פועל כשותף מקצועי של מש"ב סוכנות הסיוע הישראלית לשיתוף פעולה בינלאומי במשרד החוץ, בכל תכניות - הפיתוח החקלאיות בארץ ובחו"ל ומהווה הזרוע המקצועית והביצועית של מש"ב בחקלאות.
סינדקו מסכמים שנה של עשייה.

​​

CINADCO 2017 summary report.pdf

 

 

משלחת הסיוע לאתיופיה בהתמודדות עם ארבה המדבר - נובמבר, 2020https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/Plants_Defect/holeytanim/Pages/arbe_11_20.aspxמשלחת הסיוע לאתיופיה בהתמודדות עם ארבה המדבר - נובמבר, 2020
משלחת ישראלית, ובראשה מומחים ממשרד החקלאות ופיתוח הכפר, יצאה (10.11) לסייע לאתיופיה בהתמודדות עם נחילי הארבה שפשטו על המדינהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/-ethiopia_locust.aspxמשלחת ישראלית, ובראשה מומחים ממשרד החקלאות ופיתוח הכפר, יצאה (10.11) לסייע לאתיופיה בהתמודדות עם נחילי הארבה שפשטו על המדינה
אורי אריאל שר החקלאות חתם על הסכם שיתוף פעולה חקלאי עם שר החקלאות הרוסי https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2017/Pages/Dairy_farms_Russia.aspxאורי אריאל שר החקלאות חתם על הסכם שיתוף פעולה חקלאי עם שר החקלאות הרוסי