המרכז לשיתוף חקלאי בינלאומי (סינדקו) במשרד החקלאות ופיתוח הכפר פועל כשותף מקצועי של מש"ב סוכנות הסיוע הישראלית לשיתוף פעולה בינלאומי במשרד החוץ, בכל תכניות - הפיתוח החקלאיות בארץ ובחו"ל ומהווה הזרוע המקצועית והביצועית של מש"ב בחקלאות.
סינדקו מסכמים שנה של עשייה.

​​

CINADCO 2017 summary report.pdf

 

 

אורי אריאל שר החקלאות חתם על הסכם שיתוף פעולה חקלאי עם שר החקלאות הרוסי https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2017/Pages/Dairy_farms_Russia.aspxאורי אריאל שר החקלאות חתם על הסכם שיתוף פעולה חקלאי עם שר החקלאות הרוסי
משלחת בראשות שר חקלאות של מדינת הריאנה - הודו ובכירים נוספים הגיעו לביקור רשמי בישראלhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/CINADCO/Publication/2017/Pages/india_delegation_arrived.aspxמשלחת בראשות שר חקלאות של מדינת הריאנה - הודו ובכירים נוספים הגיעו לביקור רשמי בישראל
רישיונות ליצוא תוצרת חקלאית לאיחוד האירו-אסיאתיhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2017/Pages/hescim_sahar.aspxרישיונות ליצוא תוצרת חקלאית לאיחוד האירו-אסיאתי