תקציבים

 

 

 

המחלקה עוסקת בהכנת התקציב הנדרש לכל שנת עבודה, תוך ניתוח עלות-תועלת לפרויקטים השונים וערכם לקידום החקלאות ולתועלת הציבור בהיבט של חקלאות רב תפקודית.
בנוסף, ניהול שוטף של תקציב המשרד - הכנת תקציב המשרד לאישור הכנסת ולשימוש יחידות המשרד, בקרה על תקציב המשרד, ייצוג המשרד באגף התקציבים והקצאת אמצעים לעובדים.​

תקציבים

 

 

 

 

 

 

ינקוביץ סיוןינקוביץ סיון{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6461980ינקוביץ סיוןמנהלת אגף תקציביםבית דגן03-948546303-9485911sivany@moag.gov.il
ענת רפאלי - פלדענת רפאלי - פלד{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466936רפאלי - פלד ענתמנהלת תחום תקציבים03-9485788AnatP@moag.gov.il

 

 

אגרות ודמי שירותhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/budget/agrot_dme_sherut/Pages/agrot_dme_sherut.aspxאגרות ודמי שירות31/12/2019 22:00:00