אגרות ודמי שירות

 

 

אגרות ודמי שירות- קובץ מעודכן (אפריל 2019)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/budget/agrot_dme_sherut/Pages/agrot_dme_sherut.aspxאגרות ודמי שירות- קובץ מעודכן (אפריל 2019)