2009


משרד החקלאות ופיתוח הכפר נבחר ל"מעסיק המתקדם ביותר" במגזר הציבורי בתחום קידום הנשים בארגון, לשנת 2007. המשרד הינו הזוכה היחיד לשנה זו מקרב כלל משרדי הממשלה. "אות המעסיק המתקדם" מתקיים זו השנה השלישית ברציפות על ידי שדולת הנשים בישראל, נציבות שירות המדינה, התאחדות התעשיינים ופורום מנהלות בתעשייה. ההחלטה על כך התקבלה על ידי ועדת שיפוט מיוחדת, בראשותה של השופטת בדימוס סביונה רוטלוי, ובטקס חגיגי, שייערך בקרוב יקבל המשרד את האות המכובד.

 

משרד החקלאות ופיתוח הכפר עמל השנה, כבשנים קודמות, לקידום מעמדן של הנשים בארגון, כחלק ממדיניות השר בנושא. ההחלטה על הבחירה במשרד התבססה על מספר פרמטרים, ביניהם: שיעור הנשים בדרגים בכירים ביחס למספר הנשים בארגון, השוואה מול הנתונים בשנים שקדמו ועוד.

במשרד החקלאות נשים מהוות כ- 40% מכלל העובדים. למעלה מ- 20% מתוכן, כ- 70 נשים קודמו במהלך השנה האחרונה לתפקידים בכירים יותר! נכון להיום, 14 נשים מכהנות בתפקידי הניהול הבכירים, ביניהן מנכ"לית המשרד, סמנכ"ליות, מנהלת מחוז ומנהלות אגפים בכירות. בשנה האחרונה הצטרפה מנהלת בכירה נוספת העומדת היום בראש השירותים להגנת הצומח ולביקורת במשרד.

 


להמשך
מנכל המשרד וסמנכל בכיר להשקעות ומימון