2010

 

 

ביום ג' הקרוב תדון ועדת הכלכלה בהשבתת הדיג בכנרת. עד למועד זה תדחה כניסת השבתת הדיג לתוקףhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2010/Pages/vaadat_kalkala_hashbatat_daig.aspxביום ג' הקרוב תדון ועדת הכלכלה בהשבתת הדיג בכנרת. עד למועד זה תדחה כניסת השבתת הדיג לתוקףביום ג' הקרוב תדון ועדת הכלכלה בהשבתת הדיג בכנרת. עד למועד זה תדחה כניסת השבתת הדיג לתוקף
רווחת בעלי חיים והטיפול בהם - נתוני משרד החקלאות לרגל יום זכויות בעלי החיים בכנסתhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2010/Pages/ravchat_baach_yom_zchuyot_kneset.aspxרווחת בעלי חיים והטיפול בהם - נתוני משרד החקלאות לרגל יום זכויות בעלי החיים בכנסתרווחת בעלי חיים והטיפול בהם
בשל סיום עבודות פינוי השבילים בכרמל, צו סגירת היערות באזור השריפה בכרמל לא יוארךhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2010/Pages/sium_zav_sgira_karmel_261210.aspxבשל סיום עבודות פינוי השבילים בכרמל, צו סגירת היערות באזור השריפה בכרמל לא יוארךמשרד החקלאות ופיתוח הכפר מסיר את צו היערות, שסגר את אזור השריפה למטיילים, בשל סיום עבודות פינוי השבילים בכרמל. עם זאת מתריע המשרד כי הסכנה לא חלפה, וח
שיקום העצים השרופים ששרדו את השריפה וכריתת העצים השרופים המסכנים את הציבור ביישובים ובחניוני מטיילים מוערכת בלמעלה מ-30 מיליון ש"חhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2010/Pages/od_49110_shikum_etzim.aspxשיקום העצים השרופים ששרדו את השריפה וכריתת העצים השרופים המסכנים את הציבור ביישובים ובחניוני מטיילים מוערכת בלמעלה מ-30 מיליון ש"חשיקום העצים השרופים ששרדו את השריפה וכריתת העצים השרופים המסכנים את הציבור ביישובים ובחניוני מטיילים מוערכת בלמעלה מ
משרד החקלאות מוציא צו לסגירת אזור השריפה למטיילים עד שיסתיימו פעולות השיקום והגיזום של העציםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2010/Pages/zav_sgirat_ezor_srifa_carmel.aspxמשרד החקלאות מוציא צו לסגירת אזור השריפה למטיילים עד שיסתיימו פעולות השיקום והגיזום של העציםמשרד החקלאות מוציא צו לסגירת אזור השריפה למטיילים עד שיסתיימו פעולות השיקום והגיזום של העצים
הוועדה הממשלתית לשיקום הכרמל מזהירה את הציבור שלא להגיע לאזורים שנשרפוhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2010/Pages/odaa_carmel_azhara_lazibur.aspxהוועדה הממשלתית לשיקום הכרמל מזהירה את הציבור שלא להגיע לאזורים שנשרפוהוועדה הממשלתית לשיקום הכרמל מזהירה את הציבור שלא להגיע לאזורים שנשרפו
מפצועות השריפה בכרמל – סוסה בבית אורןhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2010/Pages/tipul_besusa_kibutz_oren.aspxמפצועות השריפה בכרמל – סוסה בבית אורןמפצועות השריפה בכרמל – סוסה בבית אורן
שריפה בכרמל: קו פתוח לסיוע במציאת פתרונות זמניים לחיות מחמד וחיות משקhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2010/Pages/kav_patuach_srefa.aspxשריפה בכרמל: קו פתוח לסיוע במציאת פתרונות זמניים לחיות מחמד וחיות משקשריפה בכרמל: קו פתוח לסיוע במציאת פתרונות זמניים לחיות מחמד וחיות משק
אין גבול לבושה: אמש נתפסו כ- 86,000 ביצים שהוברחו מהרשות הפלסטינאית לישראל בתוך משלוח של ספרי קודשhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2010/Pages/tfisat_betzim_sifre_kodesh.aspxאין גבול לבושה: אמש נתפסו כ- 86,000 ביצים שהוברחו מהרשות הפלסטינאית לישראל בתוך משלוח של ספרי קודשאין גבול לבושה: אמש נתפסו כ
ד"ר מישל בלאיש ישמש כממלא מקום מנהל השירותים הווטרינרייםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2010/Pages/mishel_balaish_mm_sherotim_vetrinarim.aspxד"ר מישל בלאיש ישמש כממלא מקום מנהל השירותים הווטרינרייםד"ר מישל בלאיש ישמש כממלא מקום מנהל השירותים הווטרינריים
משרד החקלאות סייע לתושבי הפזורה הבדואית לקיים את מנהג חג הקורבן באמצעות העברת תרומות בשר אל ישובי יהודה ושומרוןhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2010/Pages/siua_pzura_chag_hakorban.aspxמשרד החקלאות סייע לתושבי הפזורה הבדואית לקיים את מנהג חג הקורבן באמצעות העברת תרומות בשר אל ישובי יהודה ושומרוןמשרד החקלאות סייע לתושבי הפזורה הבדואית לקיים את מנהג חג הקורבן באמצעות העברת תרומות בשר אל ישובי יהודה ושומרון
השבתת הדיג בכנרת יוצאת לדרךhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2010/Pages/hashbatat_hadaig.aspxהשבתת הדיג בכנרת יוצאת לדרךהשבתת הדיג בכנרת יוצאת לדרך
התרנגולות רואות את האור בקצה המנהרה - ועדת החינוך של הכנסת אישרה הבוקר את מרבית התקנות המוצעות לגידול מטילות והחזקתןhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2010/Pages/takanot_metilot_311010.aspxהתרנגולות רואות את האור בקצה המנהרה - ועדת החינוך של הכנסת אישרה הבוקר את מרבית התקנות המוצעות לגידול מטילות והחזקתן
התקדמות לקראת הגדלת הבית של התרנגולות - ועדת החינוך של הכנסת דנה הבוקר בתקנות גידול מטילות והחזקתןhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2010/Pages/diyun_vaadat_chinuch.aspxהתקדמות לקראת הגדלת הבית של התרנגולות - ועדת החינוך של הכנסת דנה הבוקר בתקנות גידול מטילות והחזקתןהתקדמות לקראת הגדלת הבית של התרנגולות
הצעת החלטה של משרד החקלאות מקדמת את שימורו של פארק שקמהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2010/Pages/odaa_park_shikma.aspxהצעת החלטה של משרד החקלאות מקדמת את שימורו של פארק שקמההצעת החלטה של משרד החקלאות מקדמת את שימורו של פארק שקמה
הצעת החלטה של משרד החקלאות מקדמת הקמת שוק סיטוני בתל אביב שיביא להורדת פערי התיווך במחירי הירקות והפירותhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2010/Pages/odaa_shuk_sitonay.aspxהצעת החלטה של משרד החקלאות מקדמת הקמת שוק סיטוני בתל אביב שיביא להורדת פערי התיווך במחירי הירקות והפירותהצעת החלטה של משרד החקלאות מקדמת הקמת שוק סיטוני בתל אביב שיביא להורדת פערי התיווך במחירי הירקות והפירות
רוצים לדעת כמה שווה העץ שליד ביתכם?https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2010/Pages/shovi_ez.aspxרוצים לדעת כמה שווה העץ שליד ביתכם?רוצים לדעת כמה שווה העץ שליד ביתכם?
משרד החקלאות מפרסם את נתוני הצריכה של המאכלים הפופולריים בראש השנה. חג שמח!https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2010/Pages/rosh_hashana.aspxמשרד החקלאות מפרסם את נתוני הצריכה של המאכלים הפופולריים בראש השנה. חג שמח!משרד החקלאות מפרסם את נתוני הצריכה של המאכלים הפופולריים בראש השנה. חג שמח!
11 טון דבש מזויף נתפסו והושמדו על ידי משרד החקלאות ומועצת הדבשhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2010/Pages/tfisat_dvash_mezuyaf.aspx11 טון דבש מזויף נתפסו והושמדו על ידי משרד החקלאות ומועצת הדבש11 טון דבש מזויף נתפסו והושמדו על ידי משרד החקלאות ומועצת הדבש
2 כלבים ו- 6 סוסים חולצו מהתעללות במתחם מאולתר לגידול בעלי חיים בכפר רותhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2010/Pages/chiluz_susim_klavim_kfar_rut.aspx2 כלבים ו- 6 סוסים חולצו מהתעללות במתחם מאולתר לגידול בעלי חיים בכפר רות2 כלבים ו- 6 סוסים חולצו מהתעללות במתחם מאולתר לגידול בעלי חיים בכפר רות
הבוקר התקיים האכלוס השנתי של דגיגי האמנון בכנרתhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2010/Pages/echlus_amnun_kineret.aspxהבוקר התקיים האכלוס השנתי של דגיגי האמנון בכנרתהבוקר התקיים האכלוס השנתי של דגיגי האמנון בכנרת
3 טון בשר מוברח נתפסו הלילה בתוך משאית המשמשת לשאיבת ביוב(!!). הבשר היה מיועד לשיווק במרכז הארץhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2010/Pages/tfisat_masait_byuv.aspx3 טון בשר מוברח נתפסו הלילה בתוך משאית המשמשת לשאיבת ביוב(!!). הבשר היה מיועד לשיווק במרכז הארץ3 טון בשר מוברח נתפסו הלילה בתוך משאית המשמשת לשאיבת ביוב(!!). הבשר היה מיועד לשיווק במרכז הארץ
"משטרת הסמים": טכנולוגיה המשמשת בשגרה לבחינת מצב הצמח והקרקע, תשמש כעת את המשטרה באיתור גידולי סמים!https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2010/Pages/mishteret_hasamim.aspx"משטרת הסמים": טכנולוגיה המשמשת בשגרה לבחינת מצב הצמח והקרקע, תשמש כעת את המשטרה באיתור גידולי סמים!"משטרת הסמים": טכנולוגיה המשמשת בשגרה לבחינת כמות המים הנדרשת לצמח, תשמש כעת את המשטרה באיתור גידולי סמים!
בתום שנה מחתימת הסכם ההפחתה בעובדים זרים בין המדינה לחקלאים - אישר משרד החקלאות כ- 50 מיליון ש"ח מענקים לרכישת מיכון וציוד חקלאי חוסך כח אדם בענפי החקלאות השוניםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2010/Pages/maanakim_michun.aspxבתום שנה מחתימת הסכם ההפחתה בעובדים זרים בין המדינה לחקלאים - אישר משרד החקלאות כ- 50 מיליון ש"ח מענקים לרכישת מיכון וציוד חקלאי חוסך כח אדם בענפי החקלאות השוניםבתום שנה מחתימת הסכם ההפחתה בעובדים זרים בין המדינה לחקלאים - אישר משרד החקלאות כ- 50 מיליון ש"ח מענקים לרכישת מיכון וציוד חקלאי חוסך כח אדם בענפי החק
תמותה ניכרת של עופות בלולי מטילות בצפון הארץ עקב החום הכבד. משרד החקלאות: בלולים החדשים שייבנו בזכות הרפורמה בלול לא ישנו מקרים מסוג זהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2010/Pages/tmutat_ofot_ekev_hachom.aspxתמותה ניכרת של עופות בלולי מטילות בצפון הארץ עקב החום הכבד. משרד החקלאות: בלולים החדשים שייבנו בזכות הרפורמה בלול לא ישנו מקרים מסוג זהתמותה ניכרת של עופות בלולי מטילות בצפון הארץ עקב החום הכבד. משרד החקלאות: בלולים החדשים שייבנו בזכות הרפורמה בלול לא ישנו מקרים מסוג זה