2010

​בדיון בוועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת שהתקיים היום (יום ד' 20.10.10), בנושא "תקנות צער בעלי חיים - גידול מטילות והחזקתן", חלה התקדמות משמעותית ואושרו ארבעת סעיפי התקנות הראשונים, בשינויים קלים. בדיון הבא שיתקיים בקרוב, הכוונה היא לסיים לאשר את התקנות ובכך לסייע לקידום רווחת העופות המגודלים בישראל לסטנדרט הנהוג באירופה. תמצית התקנות - מגדילים למטילה את הבית פי שניים!!


משרד החקלאות הגיש לוועדה מחקר שבוצע באוניברסיטתwageningen  (WUR) והמוסד למחקר חקלאות וכלכלה (LEI) בהולנד המלמד כי בניית לולי מעוף יקרה בלמעלה מ- 30% מהלולים החדשים המתוכננים במסגרת הרפורמה בלול. למחקר זה מצטרפים נתונים תומכים של חברות בניית לולים ישראליות, אשר גם על פיהם לולי מעוף יקרים בכ- 30% מלולי כלובים, והקמתם תביא לעלייה במחירי הביצים.

 

על פי משרד החקלאות, מצבם הנוכחי של העופות עגום ומחובתנו להביא לשיפור משמעותי ברווחתם. בעת ניסוח התקנות נלקחו בחשבון צרכי העופות ורווחתם, וכן, ההשקעה הנדרשת לשם יצירת השינוי – הן מהמדינה והן מהמגדלים. 

עמדתו של משרד החקלאות גורסת כי אי קיומה של הרפורמה המתוכננת בענף הלול - משמעותה – סבל לתרנגולות! כיום רוב התרנגולות חיות בשטח של כ- 300 סמ"ר למטילה, קיום הרפורמה מבטיח הגדלה משמעותית בשטח המחייה של כל המטילות בישראל.

 

ארגונים "למען בעלי חיים" עוסקים מזה חודשים רבים בהנצחת מצבם העגום של העופות ובפגיעה ביכולת להביא לשיפור משמעותי ברווחתם. נציגי ארגונים "למען בעלי חיים" מתעקשים שלא לאפשר למשרד החקלאות לקדם את התקנות ואת הרפורמה בלול, לרווחת המטילות, וטוענים בין השאר, כי הקמת לולי מעוף תהיה זולה מהקמת הלולים החדשים המתוכננים. כאמור, טענה זו הופרכה סופית לאור המחקר החדש שפורסם בהולנד, המלמד כי הקמת לולי מעוף יקרה בלמעלה מ- 30% מהקמת הלולים החדשים. וכן לאור הנתונים של חברות בניית הלולים הישראליות.


להמשך
הרפורמה בלול

 

 

מידע אודות ימי אימוץ אזוריים של כלבים https://www.moag.gov.il/vet/shirutim/rishum_klavim_vehisun_kalevet/Pages/imutz_klavim.aspxמידע אודות ימי אימוץ אזוריים של כלבים ​בישראל קיימת תופעה של כלבים משוטטים ונטושים, העלולה להוביל לפגיעה ברווחת בעלי החיים ולפגיעה בבריאות ובביטחון הציבור. לשם כך, יצא משרד החקלאות במספר קולות קוראים לצמצום התופעה ועידוד אימוץ אחראי.
חשיפה לאור יום: מפקחי משרד החקלאות חילצו כ-90 כלבים שהוחזקו בבית הרבעה פיראטי במושב במועצה האזורית גלבועhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/pirate_dog_breeding.aspxחשיפה לאור יום: מפקחי משרד החקלאות חילצו כ-90 כלבים שהוחזקו בבית הרבעה פיראטי במושב במועצה האזורית גלבועבמקום הוחזקו כלבים ששוויים הוא עשרות אלפי שקלים ● החשד: בעלי המקום הרביע את הכלבים במטרה להרוויח על כל כלב ● המקום היה מלוכלך והתנאים בהם הוחזקו הכלבים היו מחפירים
סוף טוב: מפקחי משרד החקלאות ממשיכים הבוקר לטפל בכלב שהוחרם אתמול בלילה בבת ים​https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/Dog_abuse_bat-yam.aspxסוף טוב: מפקחי משרד החקלאות ממשיכים הבוקר לטפל בכלב שהוחרם אתמול בלילה בבת ים​בעקבות דיווח שהתקבל אתמול בערב (6.10.20) באגף רווחת בעלי חיים במשרד החקלאות מ"אגודת צער בעלי חיים חיפה" לחשד להתעללות קשה בכלב האסקי מעורב בבת ים, יצאו מפקחי משרד החקלאות בשיתוף משטרת ישראל למקום והחרימו את הכלב.