2010

​בדיון בוועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת שהתקיים היום (יום ד' 20.10.10), בנושא "תקנות צער בעלי חיים - גידול מטילות והחזקתן", חלה התקדמות משמעותית ואושרו ארבעת סעיפי התקנות הראשונים, בשינויים קלים. בדיון הבא שיתקיים בקרוב, הכוונה היא לסיים לאשר את התקנות ובכך לסייע לקידום רווחת העופות המגודלים בישראל לסטנדרט הנהוג באירופה. תמצית התקנות - מגדילים למטילה את הבית פי שניים!!


משרד החקלאות הגיש לוועדה מחקר שבוצע באוניברסיטתwageningen  (WUR) והמוסד למחקר חקלאות וכלכלה (LEI) בהולנד המלמד כי בניית לולי מעוף יקרה בלמעלה מ- 30% מהלולים החדשים המתוכננים במסגרת הרפורמה בלול. למחקר זה מצטרפים נתונים תומכים של חברות בניית לולים ישראליות, אשר גם על פיהם לולי מעוף יקרים בכ- 30% מלולי כלובים, והקמתם תביא לעלייה במחירי הביצים.

 

על פי משרד החקלאות, מצבם הנוכחי של העופות עגום ומחובתנו להביא לשיפור משמעותי ברווחתם. בעת ניסוח התקנות נלקחו בחשבון צרכי העופות ורווחתם, וכן, ההשקעה הנדרשת לשם יצירת השינוי – הן מהמדינה והן מהמגדלים. 

עמדתו של משרד החקלאות גורסת כי אי קיומה של הרפורמה המתוכננת בענף הלול - משמעותה – סבל לתרנגולות! כיום רוב התרנגולות חיות בשטח של כ- 300 סמ"ר למטילה, קיום הרפורמה מבטיח הגדלה משמעותית בשטח המחייה של כל המטילות בישראל.

 

ארגונים "למען בעלי חיים" עוסקים מזה חודשים רבים בהנצחת מצבם העגום של העופות ובפגיעה ביכולת להביא לשיפור משמעותי ברווחתם. נציגי ארגונים "למען בעלי חיים" מתעקשים שלא לאפשר למשרד החקלאות לקדם את התקנות ואת הרפורמה בלול, לרווחת המטילות, וטוענים בין השאר, כי הקמת לולי מעוף תהיה זולה מהקמת הלולים החדשים המתוכננים. כאמור, טענה זו הופרכה סופית לאור המחקר החדש שפורסם בהולנד, המלמד כי הקמת לולי מעוף יקרה בלמעלה מ- 30% מהקמת הלולים החדשים. וכן לאור הנתונים של חברות בניית הלולים הישראליות.


להמשך
הרפורמה בלול

 

 

ימי אימוץ אזוריים של כלבים https://www.moag.gov.il/services/maagarey_meyda/dogcenter/Pages/imutz_klavim.aspxימי אימוץ אזוריים של כלבים ​בישראל קיימת תופעה של כלבים משוטטים ונטושים, העלולה להוביל לפגיעה ברווחת בעלי החיים ולפגיעה בבריאות ובביטחון הציבור. לשם כך, יצא משרד החקלאות במספר קולות קוראים לצמצום התופעה ועידוד אימוץ אחראי.
הנחיות לבעלי כלבים במטרה לצמצם את הסיכוי להתפתחות חרדת נטישה בכלבים בסיום משבר הקורונה https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/Dog_abandonment.aspxהנחיות לבעלי כלבים במטרה לצמצם את הסיכוי להתפתחות חרדת נטישה בכלבים בסיום משבר הקורונה כלבים רבים התרגלו לעובדה שבני המשפחה האהובים שוהים לצדם במשך כל היום, נותנים להם תשומת לב ומשחקים עימם. אצל רוב הכלבים, תקופה זו שונה לחלוטין מהשגרה שהכירו קודם, ומהשגרה שיאלצו לחזור ולהתרגל אליה מחדש.
התנהלות בפינות חי ובגני חיות בעת משבר מגפת הקורונהhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/briut_gamal_pinot_hay/Pages/pinot_hay.aspxהתנהלות בפינות חי ובגני חיות בעת משבר מגפת הקורונהעם כניסת תקנות החירום לתוקף בשל התפשטות נגיף קורונה: המשרד להגנת הסביבה והשירותים הווטרינריים במשרד החקלאות ורשות הטבע והגנים מנחים מתקנים שבהם מוחזקים בעלי חיים כיצד להבטיח את רווחתם גם בעת הזו.