2010

הבוקר התקיים האכלוס השנתי של דגיגי האמנון בכנרת. הדגיגים, שגדלו בתחנת המחקר של משרד החקלאות בגינוסר, מועברים לכנרת לצורך איזון אוכלוסיית האצות באגם והעשרת הדגים בו.

מדובר באמנון הגליל המקומי של הכנרת, המוכר גם בשם אמנון לבן או דג "סנט פטר", ונחשב לדג מאכל אהוב על הישראלים. לאמנונים גם תפקיד של שמירת מאזן האצות בכנרת - דגי האמנון משמשים כמסנן ביולוגי לאצות האגם.


אכלוס האגם מתבצע מדי שנה על ידי אגף הדיג במשרד החקלאות על פי החלטתה המקצועית של ועדת אכלוס הכנרת, המשותפת למשרד החקלאות, רשות המים, מעבדת חקר ימים ואגמים וארגון דייגי טבריה. מדיניות האכלוס נקבעת על סמך מצב האגם וסיכום האכלוס בשנה הקודמת. במהלך הקיץ מאוכלסים דגיגי כסיף ואמנון. דגיגי הכסיף מגודלים למטרה זו בתחנת המחקר בדור של אגף הדיג במשרד החקלאות. דגיגי האמנון מגודלים בתחנת המחקר גינוסר של אגף הדיג במשרד החקלאות.

 

אצות רבות בכנרת מפתחות רעלנים ופוגעות באיזון הביולוגי באגם ובאיכות מי השתייה. דגיגי האמנון מהווים חלק ממארג הדגים המסייעים לשמירת איכות מי האגם, במיוחד עתה כשהמפלס יורד, וזאת באמצעות סינון מספר סוגי אצות.

הדגיגים, אשר כאמור ניזונים מהאצות, גודלו בתחנת המחקר של אגף הדיג בגינוסר במשך 3 חודשים, והועברו הבוקר ישירות אל אגם הכנרת. 


להמשך
אכלוס דגיגי אמנון בכנרת. צילום: ג'ימי שפירו וגיא רובינשטיין

 

 

ימי אימוץ אזוריים של כלבים https://www.moag.gov.il/services/maagarey_meyda/dogcenter/Pages/imutz_klavim.aspxימי אימוץ אזוריים של כלבים ​בישראל קיימת תופעה של כלבים משוטטים ונטושים, העלולה להוביל לפגיעה ברווחת בעלי החיים ולפגיעה בבריאות ובביטחון הציבור. לשם כך, יצא משרד החקלאות במספר קולות קוראים לצמצום התופעה ועידוד אימוץ אחראי.
הנחיות לבעלי כלבים במטרה לצמצם את הסיכוי להתפתחות חרדת נטישה בכלבים בסיום משבר הקורונה https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/Dog_abandonment.aspxהנחיות לבעלי כלבים במטרה לצמצם את הסיכוי להתפתחות חרדת נטישה בכלבים בסיום משבר הקורונה כלבים רבים התרגלו לעובדה שבני המשפחה האהובים שוהים לצדם במשך כל היום, נותנים להם תשומת לב ומשחקים עימם. אצל רוב הכלבים, תקופה זו שונה לחלוטין מהשגרה שהכירו קודם, ומהשגרה שיאלצו לחזור ולהתרגל אליה מחדש.
התנהלות בפינות חי ובגני חיות בעת משבר מגפת הקורונהhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/briut_gamal_pinot_hay/Pages/pinot_hay.aspxהתנהלות בפינות חי ובגני חיות בעת משבר מגפת הקורונהעם כניסת תקנות החירום לתוקף בשל התפשטות נגיף קורונה: המשרד להגנת הסביבה והשירותים הווטרינריים במשרד החקלאות ורשות הטבע והגנים מנחים מתקנים שבהם מוחזקים בעלי חיים כיצד להבטיח את רווחתם גם בעת הזו.