2010

הבוקר התקיים האכלוס השנתי של דגיגי האמנון בכנרת. הדגיגים, שגדלו בתחנת המחקר של משרד החקלאות בגינוסר, מועברים לכנרת לצורך איזון אוכלוסיית האצות באגם והעשרת הדגים בו.

מדובר באמנון הגליל המקומי של הכנרת, המוכר גם בשם אמנון לבן או דג "סנט פטר", ונחשב לדג מאכל אהוב על הישראלים. לאמנונים גם תפקיד של שמירת מאזן האצות בכנרת - דגי האמנון משמשים כמסנן ביולוגי לאצות האגם.


אכלוס האגם מתבצע מדי שנה על ידי אגף הדיג במשרד החקלאות על פי החלטתה המקצועית של ועדת אכלוס הכנרת, המשותפת למשרד החקלאות, רשות המים, מעבדת חקר ימים ואגמים וארגון דייגי טבריה. מדיניות האכלוס נקבעת על סמך מצב האגם וסיכום האכלוס בשנה הקודמת. במהלך הקיץ מאוכלסים דגיגי כסיף ואמנון. דגיגי הכסיף מגודלים למטרה זו בתחנת המחקר בדור של אגף הדיג במשרד החקלאות. דגיגי האמנון מגודלים בתחנת המחקר גינוסר של אגף הדיג במשרד החקלאות.

 

אצות רבות בכנרת מפתחות רעלנים ופוגעות באיזון הביולוגי באגם ובאיכות מי השתייה. דגיגי האמנון מהווים חלק ממארג הדגים המסייעים לשמירת איכות מי האגם, במיוחד עתה כשהמפלס יורד, וזאת באמצעות סינון מספר סוגי אצות.

הדגיגים, אשר כאמור ניזונים מהאצות, גודלו בתחנת המחקר של אגף הדיג בגינוסר במשך 3 חודשים, והועברו הבוקר ישירות אל אגם הכנרת. 


להמשך
אכלוס דגיגי אמנון בכנרת. צילום: ג'ימי שפירו וגיא רובינשטיין

 

 

ימי אימוץ אזוריים של כלבים https://www.moag.gov.il/services/maagarey_meyda/dogcenter/Pages/imutz_klavim.aspxימי אימוץ אזוריים של כלבים ​בישראל קיימת תופעה של כלבים משוטטים ונטושים, העלולה להוביל לפגיעה ברווחת בעלי החיים ולפגיעה בבריאות ובביטחון הציבור. לשם כך, יצא משרד החקלאות במספר קולות קוראים לצמצום התופעה ועידוד אימוץ אחראי.
משרד החקלאות הגיש כתב אישום נגד אזרח שהעביד סוסים למרות מצבם הגופני הקשה https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/horse_abuse.aspxמשרד החקלאות הגיש כתב אישום נגד אזרח שהעביד סוסים למרות מצבם הגופני הקשה
The Ministry of Agriculture has indicted a citizen who forced horses to work despite their dire physical conditionhttps://www.moag.gov.il/en/Ministrys Units/Spokesmanship and Publicity Department/publications/2020/Pages/horse_abuse.aspxThe Ministry of Agriculture has indicted a citizen who forced horses to work despite their dire physical condition