2010

השבתת הדיג בכנרת יוצאת לדרך - משרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על אי חידוש רישיונות דיג בכנרת באופן מוחלט למשך שנתיים, החל מיום 1 בינואר 2011 ועד ליום 31 בדצמבר 2012. קרי, במשך שנתיים אלה תיאסר פעילות דיג בלתי מורשת מכל סוג שהוא בכנרת באופן מוחלט בכל הכנרת, בנהר הירדן בקטע הנשפך לכנרת, ובכל נחלים הנשפכים לכנרת. במקביל לפעולות אכיפה מוגברות, יעשו פעולות אכלוס יזום של דגים באגם ומחקר.


ההכרזה על השבתת הדיג בכנרת באה בהמשך להחלטת הממשלה מיום 18.4.10 (מס' 1604). בתקופת ההשבתה יוקפאו רישיונות הדיג האישיים ורישיונות לספינות לעסוק בדיג בכנרת ובעליהן לא יחויבו בתשלום האגרה השנתית.

 

ההחלטה על ההשבתה התקבלה לאור נתונים שנאספו על ידי אגף הדיג במשרד החקלאות ופיתוח הכפר, מהם עלה כי כמות הדגה בכנרת ירדה בעשור האחרון, ובייחוד בשנתיים האחרונות, בעשרות אחוזים מדי שנה עד לרמה קריטית. הנתונים עוררו חשש ממשי לאסון אקולוגי שיתרחש בעקבות אובדן משאב הדגה בכינרת והפיכתו לאגם ללא דגים. איסור הדיג מחויב המציאות לנוכח האינטרס הציבורי לשמור על כמות דגה בת-קיימא בכנרת, לטובת שמירה על האיזון האקולוגי, וכן על מנת לאפשר פרנסה סבירה לדייגים בשנים הבאות. התוכנית עולה בקנה אחד עם המלצות ועדת שטחי הדיג של ארגון ה- OECD לניהול שטחי דייג ברי קיימא.


להמשך
השבתת הדיג בכנרת. צילום: צבי סנובסקי

 

 

משרד החקלאות משקיע 146 מיליון ₪ בשיפור תשתיות הניקוז בכדי לדאוג לכך שבחורפים הבאים לא נקלע שוב לבעיות ניקוז ושיטפונות https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/shipur_nikuz.aspxמשרד החקלאות משקיע 146 מיליון ₪ בשיפור תשתיות הניקוז בכדי לדאוג לכך שבחורפים הבאים לא נקלע שוב לבעיות ניקוז ושיטפונות
זכאות לתמיכה בגין ייקור המים מהפקה פרטית – תיקון 27 לחוק המיםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2018/Pages/zakaut_tmicha.aspxזכאות לתמיכה בגין ייקור המים מהפקה פרטית – תיקון 27 לחוק המיםזכאות לתמיכה בגין ייקור המים מהפקה פרטית – תיקון 27 לחוק המים
משרד החקלאות ורשות המים: מכסת המים לחקלאות תגדל באופן זמני זאת לאור הגידול המשמעותי בכמויות המזון שנדרשים החקלאים לגדל עבור האוכלוסייהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/michsat_maim.aspxמשרד החקלאות ורשות המים: מכסת המים לחקלאות תגדל באופן זמני זאת לאור הגידול המשמעותי בכמויות המזון שנדרשים החקלאים לגדל עבור האוכלוסייה