2010


השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות פתחו קו לציבור לסיוע במציאת פתרון זמני לחיות מחמד (ומשק) של משפחות שצריכות להתפנות מאזור חיפה, ולא יכולות לקחת את חיות המחמד עמן, בטלפון: 057-2223706.
הקו פעיל 24 שעות ביממה.

מייל לשליחת פרטים ותמונות של כלבים שאבדו במהלך השריפה: carmel@moag.gov.il 

 

ימי אימוץ אזוריים של כלבים https://www.moag.gov.il/services/maagarey_meyda/dogcenter/Pages/imutz_klavim.aspxימי אימוץ אזוריים של כלבים ​בישראל קיימת תופעה של כלבים משוטטים ונטושים, העלולה להוביל לפגיעה ברווחת בעלי החיים ולפגיעה בבריאות ובביטחון הציבור. לשם כך, יצא משרד החקלאות במספר קולות קוראים לצמצום התופעה ועידוד אימוץ אחראי.
משרד החקלאות הגיש כתב אישום נגד אזרח שהעביד סוסים למרות מצבם הגופני הקשה https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/horse_abuse.aspxמשרד החקלאות הגיש כתב אישום נגד אזרח שהעביד סוסים למרות מצבם הגופני הקשה
The Ministry of Agriculture has indicted a citizen who forced horses to work despite their dire physical conditionhttps://www.moag.gov.il/en/Ministrys Units/Spokesmanship and Publicity Department/publications/2020/Pages/horse_abuse.aspxThe Ministry of Agriculture has indicted a citizen who forced horses to work despite their dire physical condition