2010

בתום שנה מחתימת הסכם ההפחתה בעובדים זרים בין המדינה לחקלאים, אישר משרד החקלאות ופיתוח הכפר תוכניות להשקעה ברכישה והטמעה של טכנולוגיות, מיכון ותהליכי ייצור מחליפי ידיים עובדות בהיקף של כ- 120 מיליון ₪, מתוכם 48 מיליון ₪ כמענק מהמדינה. במקביל נמצאות בקשות לאישור תכנית נוספות של חקלאים בתהליכי עבודה בהיקף של כ- 45 מיליון ₪, מתוכם כ- 18 מיליון ₪ מענקים מהמדינה. התכנית למיכון חוסך כח אדם נועדה גם לעודד העסקת עובדים ישראלים כמפעילי המיכון.


המענקים ניתנים במסגרת התוכנית הרב-שנתית למיכון חלק מהעבודה החקלאית בישראל לשם הקטנת התלות של החקלאים בעובדים זרים, במסגרתה מבוצע מעבר הדרגתי לעבודה ממוכנת ושילוב ישראלים בענפי החקלאות השונים כמפעילי המיכון המתקדם. ובהמשך להסכם שנחתם לפני כשנה בין משרדי החקלאות, האוצר והחקלאים, להפחתה מדורגת במספר העובדים הזרים בישראל עד ל- 18,900 עובדים בשנת 2015. נכון להיום ישנם בישראל כ- 26,000 עובדים זרים.

המענקים ניתנים לחקלאים על ידי מינהלת ההשקעות במשרד החקלאות בשיעור של 40% מגובה ההשקעה. החלוקה הענפית של ההשקעות נחלקת: 53% בענפי המטעים השונים כולל הדרים, זית וכרם יין, 28% בענף הירקות 16% בענף הפרחים ו- 3% בענפי בעלי החיים השונים.


להמשך
מכונת קציר תבלינים

 

 

עדכון מודל ההמלצה להקצאת עובדים זרים לשנת 2021https://www.moag.gov.il/subject/ovdim_zarim/Pages/update_hamlaza.aspxעדכון מודל ההמלצה להקצאת עובדים זרים לשנת 2021
מנכ"ל המשרד, ד"ר נחום איצקוביץ, פנה בנושא לממונה על התקציבים באוצר, שאול מרידור, בבקשה לקדם הצעת החלטה להגדלת מספר העובדים הזרים בחקלאותhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/5000_workers.aspxמנכ"ל המשרד, ד"ר נחום איצקוביץ, פנה בנושא לממונה על התקציבים באוצר, שאול מרידור, בבקשה לקדם הצעת החלטה להגדלת מספר העובדים הזרים בחקלאות
הודעה על אפשרות להגיש בקשה למתן המלצה להעסקת עובד זר לשנת 2020 על ידי חקלאים נעדרי זכאות בשנת 2020https://www.moag.gov.il/subject/ovdim_zarim/Pages/needare_zchut.aspxהודעה על אפשרות להגיש בקשה למתן המלצה להעסקת עובד זר לשנת 2020 על ידי חקלאים נעדרי זכאות בשנת 2020