2010

בתום שנה מחתימת הסכם ההפחתה בעובדים זרים בין המדינה לחקלאים, אישר משרד החקלאות ופיתוח הכפר תוכניות להשקעה ברכישה והטמעה של טכנולוגיות, מיכון ותהליכי ייצור מחליפי ידיים עובדות בהיקף של כ- 120 מיליון ₪, מתוכם 48 מיליון ₪ כמענק מהמדינה. במקביל נמצאות בקשות לאישור תכנית נוספות של חקלאים בתהליכי עבודה בהיקף של כ- 45 מיליון ₪, מתוכם כ- 18 מיליון ₪ מענקים מהמדינה. התכנית למיכון חוסך כח אדם נועדה גם לעודד העסקת עובדים ישראלים כמפעילי המיכון.


המענקים ניתנים במסגרת התוכנית הרב-שנתית למיכון חלק מהעבודה החקלאית בישראל לשם הקטנת התלות של החקלאים בעובדים זרים, במסגרתה מבוצע מעבר הדרגתי לעבודה ממוכנת ושילוב ישראלים בענפי החקלאות השונים כמפעילי המיכון המתקדם. ובהמשך להסכם שנחתם לפני כשנה בין משרדי החקלאות, האוצר והחקלאים, להפחתה מדורגת במספר העובדים הזרים בישראל עד ל- 18,900 עובדים בשנת 2015. נכון להיום ישנם בישראל כ- 26,000 עובדים זרים.

המענקים ניתנים לחקלאים על ידי מינהלת ההשקעות במשרד החקלאות בשיעור של 40% מגובה ההשקעה. החלוקה הענפית של ההשקעות נחלקת: 53% בענפי המטעים השונים כולל הדרים, זית וכרם יין, 28% בענף הירקות 16% בענף הפרחים ו- 3% בענפי בעלי החיים השונים.


להמשך
מכונת קציר תבלינים

 

 

לאור הנחיית משרד הבריאות לגבי תאילנד, ולנוכח שבעוד שעות אמורה לצאת טיסה מתאילנד עם עשרות עובדים זרים למשקים, מבקש שר החקלאות להאריך את שהיית העובדים הזרים מתאילנד בישראל, ולא להביא חדשים במקומםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/coronavirus_foreign_workers.aspxלאור הנחיית משרד הבריאות לגבי תאילנד, ולנוכח שבעוד שעות אמורה לצאת טיסה מתאילנד עם עשרות עובדים זרים למשקים, מבקש שר החקלאות להאריך את שהיית העובדים הזרים מתאילנד בישראל, ולא להביא חדשים במקומם
רשימת הקצאות מומלצות להעסקת עובדים זרים בענף החקלאות לשנת 2020https://www.moag.gov.il/subject/ovdim_zarim/Pages/working_permits_qouta_agriculture_2020.aspxרשימת הקצאות מומלצות להעסקת עובדים זרים בענף החקלאות לשנת 2020
קול קורא להגשת השגות מקדמי הקצאה לעובדים זרים לשנת 2020https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2019/Pages/mekadmei_haktzah2020.aspxקול קורא להגשת השגות מקדמי הקצאה לעובדים זרים לשנת 2020