2010

פקיד היערות של משרד החקלאות: לא כל העצים שנשרפו צריכים להיכרת. עצים רחבי עלים (אלונים, אלות, חרובים) ככל הנראה יתחדשו באביב למרות שנראים שרופים. בהעדר ניהול מרכזי וליווי מקצועי, גם מעט העצים שנותרו בחיים אחרי השריפה ייעלמו.


בעקבות סקירה מקיפה שבוצעה על ידי פקידי היערות של משרד החקלאות בשטח השריפה באזור הכרמל ובישובים מסביב, עולה כי מדובר באסון אקולוגי בסדר גודל לאומי וכי שיקום העצים ששרדו את השריפה וכריתת העצים השרופים שמסכנים את הציבור ביישובים ובחניוני מטיילים מוערכת בלמעלה מ- 30 מיליון ₪(!!). על פי פקידי היערות של משרד החקלאות, חגי שניר וישראל גלון, המדובר במשאבים מקצועיים ותקציביים שלא הופנו עד היום לתחום העצים.

על פי הערכות משרד החקלאות ופיתוח הכפר המדובר באלפי עצים שנפגעו חלקית בשריפה ודורשים שיקום ממושך ומקצועי מחד, ומאידך אלפי עצים שיש לכרות אותם בשל הסכנה כי יקרסו.
להמשך

 

 

הנחיות והמלצות לשיקום נופי לאחר שריפת יער וחורש בשטחים עירונייםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/pirsumim/2020/Pages/Landscape_restoration.aspxהנחיות והמלצות לשיקום נופי לאחר שריפת יער וחורש בשטחים עירוניים
עצי שלטית מקומטת - דפוןhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/pirsumim/2020/Pages/shiltit.aspxעצי שלטית מקומטת - דפון
סיפורי עצים https://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/maagar_sipury_etzim_2018.aspxסיפורי עצים לקראת חגיגות ה-70 לעצמאות המדינה, העלנו לאינטרנט את אתר הטיולים בעקבות עצים. באתר זה מופיעים 70 טיולים בעקבות עצים המלווים את המדינה לתולדותיה, בעיר, בכפר, בגנים בוטניים ובשטחים פתוחים.