2010

ועדת ההיגוי הממשלתית לשיקום החי והצומח בכרמל, בראשות השר להגנת הסביבה ובהשתתפות נציגי משרד החקלאות ופיתוח הכפר, משרד האוצר, רשות הטבע והגנים, הקרן הקיימת לישראל והחברה להגנת הטבע, מזהירה את הציבור שלא להגיע לאזורים שנפגעו בשריפה בכרמל, עד להודעה חדשה.

הוועדה קובעת, כי האזורים שנשרפו בכרמל מהווים סכנה בטיחותית לציבור, בין היתר בגלל החשש להתמוטטות עצים וקריסת תשתיות וכן בגלל פגיעה בסיכויי השיקום של החי והצומח בשטח שנפגע.  

הוועדה קובעת עוד, כי השיקום הטוב ביותר של היער והחורש בחודשים הקרובים הינו התחדשות טבעית, עם מינימום התערבות האדם.

 

הוועדה לשיקום החי והצומח, בראשות המשרד להגנת הסביבה, התכנסה בעקבות החלטת הממשלה מאתמול והיא אמונה על הכנת תוכנית לשיקום החי והצומח שנפגעו בשריפה בכרמל, לרבות שיקום החניונים, החי בר וחוות הכרמל. התוכנית תכלול בין השאר, פירוט אמצעים, עלויות, מקורות ולוחות זמנים וכן פירוט גופי הביצוע שיהיו אחראים על יישומה.

 

הוועדה תתכנס ביום חמישי בעוספייה ותסייר בשטחי האסון, בכדי לגבש תוכנית לשיקום הכרמל שתוגש עד ליום ה- 26  לדצמבר 2010 לאישור משרד ראש הממשלה.