2010

הקמת השוק הסיטוני החדש תיצור התייעלות של כמיליארד ש"ח למשק ותביא לשיפור הסטנדרטים בתוצרת חקלאית, לתחרות בריאה ולהתייעלות שיווק התוצרת החקלאית.


פערי התיווך הגבוהים המאפיינים את מחירי הירקות והפירות בישראל מוכרים לכולנו. כעת מבצע משרד החקלאות ופיתוח הכפר צעד נוסף לעצירת התופעה ולצמצום משמעותי של הפערים, לצד שיפור רמת התוצרת. 

 

ב- 17.10.10 יגיש שר החקלאות ופיתוח הכפר, שלום שמחון, הצעת החלטה לממשלה להקמת חברה ממשלתית, בבעלות מלאה של המדינה, אשר תקים שוק סיטוני חדש וגדול, באזור צומת מסובים. הצעת ההחלטה תוגש לממשלה, במסגרת ישיבתה המיוחדת בקיבוץ דגניה לציון 100 שנות התיישבות, וצפוי כי באמצעותה יבוא לידי ביטוי חיסכון למשק של כמיליארד ₪!


להמשך
עגבניות, צילום: ישראל כהן