2010

בשנים האחרונות הולכת וגוברת הפעילות הציבורית להגנת עצי ישראל, ולא בכדי. העץ הנו היצור החי בעל המימדים הגדולים ביותר ובעל משך חיים הארוך ביותר! תרומתו רבה לנוף, לאסטטיקה, לאקלים, לאיכות הסביבה ולמורשתו של עם. עצי ישראל, בנוכחותם המרשימה, מקשטים כל פינת רחוב, כל שדרה וסביר מאוד להניח שגם לעץ הקרוב לביתכם, או לחלונכם, יש סיפור חיים מעניין...


אבל החל מהיום, העץ שליד ביתכם הוא אינו רק בעל סיפור מעניין וחזות מרשימה. מהיום תוכלו לדעת גם כמה הוא שווה וכיצד הוא מעלה את ערך הבית שלכם, הרחוב שלכם או השכונה שלכם!


בכנס השנתי של משרד החקלאות בנושא עצים בוגרים מציג ישראל גלון, פקיד היערות של משרד החקלאות,
שיטות לחישוב ערכו של עץ. שיטות אלו מסייעות להבין כיצד משפיעה הסביבה הירוקה על אזור המגורים במונחים כלכליים. לאנשי מקצוע בתחום התכנון ולפקידי היערות יסייעו שיטות החישוב לקבל החלטות בדבר בקשות לכריתת עצים לצורך חישוב אומדן ה"פיצוי" בגין עץ שאין מנוס אלא לכרות אותו.


השיטה המקובלת בעולם לחישוב שוויו של עץ לוקחת בחשבון:

גודל העץ – מחושב על-פי שטח החתך בסמ"ר של הגזע בגובה 1.3 מטר.

 מין העץ – קיים הבדל בין עצים חסונים ומאריכי חיים לעצים שבירים וקצרי חיים. מקבל ציון בין 0.01 (הציון הנמוך ביותר)
ל- 1.00 (הציון הגבוה ביותר).

מיקום העץ – שקלול של הערכת העץ לפי מיקומו, תרומה נופית, אסטטית, היסטורית, אקלימית וסביבתית-אקולוגית. עץ בודד בעל משמעות נופית יקבל ערך גבוה בהרבה מעץ דומה בשדרה או חורשה. מקבל ציון בין 0.01 (הציון הנמוך ביותר) ל- 1.00 (הציון הגבוה ביותר).

מצב העץ – בהתייחס למצב העץ לפי בריאותו, קצב צמחיה, חיוניות, מצב פגעים, צפיפות נוף, חוסן המבנה ואורך חיים צפוי. עץ חולה, שמצבו לא טוב, ערכו נמוך. לעומתו, עץ בריא שמצבו טוב יקבל ערך גבוה. מקבל ציון בין 0.01 (הציון הנמוך ביותר) ל- 1.00 (הציון הגבוה ביותר). 

 

נוסחת החישוב: ערך העץ ב- שקלים = 5$ * ערך גודל העץ * ערך מין העץ * ערך מצב העץ *  ערך מיקום העץ.

 

דוגמה לחישוב: עץ מכנף נאה בן 50 שנה שקוטר גזעו 50 ס"מ, מצבו טוב, נמצא בגינה פרטית כעץ משמעותי. ערכו יהיה: 5 $ * 1,962 סמ"ר * 0.7 (ערך המין) * 0.9 (מצב העץ) * מיקום העץ (0.9) = כ- 22,000 ש"ח.  


לטבלת הערכים
למידע נוסף בנושא
עץ אקליפטוס לימוני בפתח תקווה

 

 

הנחיות והמלצות לשיקום נופי לאחר שריפת יער וחורש בשטחים עירונייםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/pirsumim/2020/Pages/Landscape_restoration.aspxהנחיות והמלצות לשיקום נופי לאחר שריפת יער וחורש בשטחים עירוניים
עצי שלטית מקומטת - דפוןhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/pirsumim/2020/Pages/shiltit.aspxעצי שלטית מקומטת - דפון
סיפורי עצים https://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/maagar_sipury_etzim_2018.aspxסיפורי עצים לקראת חגיגות ה-70 לעצמאות המדינה, העלנו לאינטרנט את אתר הטיולים בעקבות עצים. באתר זה מופיעים 70 טיולים בעקבות עצים המלווים את המדינה לתולדותיה, בעיר, בכפר, בגנים בוטניים ובשטחים פתוחים.