2010


משרד החקלאות ופיתוח הכפר מסיר את צו היערות, שסגר את אזור השריפה למטיילים, בשל סיום עבודות פינוי השבילים בכרמל. עם זאת מתריע המשרד כי הסכנה לא חלפה, וחלק מן השבילים עודם סגורים. המשרד קורא לציבור להישמע להוראות פקחי רשות הטבע והגנים במקום.
לעדכון בדבר השבילים הסגורים יש להתעדכן באתר רשות הטבע והגנים, בכתובת: www.parks.org.il

 

 

רשימת משתלות עצי פרי המאושרות לשנים 2021-2020https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/shatlanut_ribuy/publications/Pages/mashtelot_2018-2019.aspxרשימת משתלות עצי פרי המאושרות לשנים 2021-2020
הודעות ליבואנים - עדכון דרישות יבוא תפוחי עץ ואגסים טריים מקנדהhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/hodaotleyevuan/Pages/yevu_tapuhim_canada.aspxהודעות ליבואנים - עדכון דרישות יבוא תפוחי עץ ואגסים טריים מקנדה
הודעה ליבואנים - אישור יבוא זרעי בצל מדרום אפריקהhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/hodaotleyevuan/Pages/onion_africa.aspxהודעה ליבואנים - אישור יבוא זרעי בצל מדרום אפריקה