2010


משרד החקלאות ופיתוח הכפר מסיר את צו היערות, שסגר את אזור השריפה למטיילים, בשל סיום עבודות פינוי השבילים בכרמל. עם זאת מתריע המשרד כי הסכנה לא חלפה, וחלק מן השבילים עודם סגורים. המשרד קורא לציבור להישמע להוראות פקחי רשות הטבע והגנים במקום.
לעדכון בדבר השבילים הסגורים יש להתעדכן באתר רשות הטבע והגנים, בכתובת: www.parks.org.il

 

 

רשימת חוות הריבוי וזני גפן המאושרים לשנת 2020https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/shatlanut_ribuy/publications/Pages/zaney_gefen_meusharim_2020.aspxרשימת חוות הריבוי וזני גפן המאושרים לשנת 2020
רשימת עוסקים כללית בחקלאות אורגנית כולל השעיותhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/standarts/haklaut_organit/pirsumim/2020/Pages/oskim_klalit.aspxרשימת עוסקים כללית בחקלאות אורגנית כולל השעיות
הודעה ליבואנים - עדכון דרישת יבוא זרעי קנביס (Cannabis sativa) מארה"בhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/hodaotleyevuan/Pages/yevu_kanabis_usa1219-6886.aspxהודעה ליבואנים - עדכון דרישת יבוא זרעי קנביס (Cannabis sativa) מארה"ב