2010

בדיון בוועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת שהתקיים היום (יום א' 31.10.10), בנושא "תקנות צער בעלי חיים - גידול מטילות והחזקתן", אושרו 17 סעיפי התקנות, מתוך 24 בסך הכל. בדיון הבא ככל הנראה יסתיים אישור התקנות במלואו, ובכך נסייע לקידום רווחת העופות המגודלים בישראל לסטנדרט הנהוג באירופה. תמצית התקנות - מגדילים למטילה את הבית פי שניים!!


על פי משרד החקלאות, מצבם הנוכחי של העופות עגום ומחובתנו להביא לשיפור משמעותי ברווחתם. בעת ניסוח התקנות נלקחו בחשבון צרכי העופות ורווחתם, וכן, ההשקעה הנדרשת לשם יצירת השינוי – הן מהמדינה והן מהמגדלים. 

עמדתו של משרד החקלאות גורסת כי אי קיומה של הרפורמה המתוכננת בענף הלול - משמעותה – סבל לתרנגולות! כיום רוב התרנגולות חיות בשטח של כ- 300 סמ"ר למטילה, קיום הרפורמה מבטיח הגדלה משמעותית בשטח המחייה של כל המטילות בישראל.

 

במסגרת הרפורמה המוצעת ממליץ משרד החקלאות על הגדלה משמעותית של גודל התא של מטילות בישראל, לפחות ל- 550 סמ"ר, בשלב המיידי, ומעבר לכלובים מאובזרים של לפחות 750 סמ"ר, הכוללים בדי לינה, קיני הטלה, מקום התפלשות ומתקן לשיוף ציפורניים, לכל המאוחר עד לשנת 2022.  במסגרת בניית הלולים החדשים ברפורמה, ייבנו כבר עכשיו תשתיות שניתן יהיה להרחיבן לשטח של 750 סמ"ר למטילה, כך שלא יידרשו בעתיד השקעות כפולות בתשתית חדשה. כלומר, גודל אזורי הגידול והכנת התשתית הקרקעית, וכן מעטפת מבני הלולים יהיו בגודל המתאים לקלוט שינויים עתידיים, באופן זה תתאפשר הכנסת אבזור, מודולים נוספים והסרת מחיצות, כך שניתן יהיה לאכלס באותו מבנה אותו מספר מטילות במרווח של 750 סמ"ר למטילה.

על פי נתוני משרד החקלאות אשר הוצגו היום בוועדה, כ- 80% מההשקעה הנדרשת תעשה בשלב הראשוני, עליו גם יזכו המגדלים למענקים ולמימון מהמדינה, במסגרתו ייבנו התשתיות ל- 750 סמ"ר והמבנים. בהמשך תידרש השקעה נמוכה של כ- 20% בלבד מהעלויות עבור התאמת המבנים לגודל של 750 סמ"ר.


להמשך

 

 

ימי אימוץ אזוריים של כלבים https://www.moag.gov.il/services/maagarey_meyda/dogcenter/Pages/imutz_klavim.aspxימי אימוץ אזוריים של כלבים ​בישראל קיימת תופעה של כלבים משוטטים ונטושים, העלולה להוביל לפגיעה ברווחת בעלי החיים ולפגיעה בבריאות ובביטחון הציבור. לשם כך, יצא משרד החקלאות במספר קולות קוראים לצמצום התופעה ועידוד אימוץ אחראי.
משרד החקלאות הגיש כתב אישום נגד אזרח שהעביד סוסים למרות מצבם הגופני הקשה https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/horse_abuse.aspxמשרד החקלאות הגיש כתב אישום נגד אזרח שהעביד סוסים למרות מצבם הגופני הקשה
The Ministry of Agriculture has indicted a citizen who forced horses to work despite their dire physical conditionhttps://www.moag.gov.il/en/Ministrys Units/Spokesmanship and Publicity Department/publications/2020/Pages/horse_abuse.aspxThe Ministry of Agriculture has indicted a citizen who forced horses to work despite their dire physical condition