2010

הקנ"ט (קרן לנזקי טבע) הודיעה כי למעלה מ- 100 חקלאים דיווחו הבוקר על מקרי תמותה ניכרים של עופות, בעיקר בלולי מטילות בצפון הארץ, כתוצאה מהחום הכבד. עד כה דווח לקנ"ט על מאות אלפי עופות שמתו והנזק נאמד בשלב זה בכ- 5 מיליון ₪.


על פי משרד החקלאות ופיתוח הכפר, הלולים החדשים שייבנו במסגרת הרפורמה בלול, יבטיחו כי לא ישנו מקרים מסוג זה, בהם ביום אחד מדווח על כמות כזו גדולה של מקרי תמותה כתוצאה מהחום.

מצבם הנוכחי של העופות עגום, הלולים בהם הן חיות מיושנים מאוד, בנויים כטלאי על טלאי ובשום אופן לא מאפשרים ויסות של טמפרטורות בהתאם לצורכי העופות. במיוחד במדינה חמה כישראל, מחובתנו להביא לשיפור משמעותי ברווחתם, ולשם כך, הלולים החדשים שייבנו יהיו מאווררים ומצוננים בהתאם לתנאי הקיום בארץ.

 

בישראל, כאמור, רוב התרנגולות חיות בתנאים שאינם הולמים את דרישות שנות ה- 2000, מרבית הלולים אף ללא רישיונות עסק. קידום הרפורמה בענף, יבטיח שיפור משמעותי בתנאי המטילות - הגדלה משמעותית בשטח המחייה, העשרת תאי המחייה וההטלה וכמובן בקרה וויסות של הטמפרטורה בלול בהתאם לצרכי התרנגולות. 


להמשך הידיעה
תמותת עופות עקב החום הכבד. צילום: דפנה יוריסטה