2010

ביום ג' הקרוב, 4 בינואר 2011, תדון ועדת הכלכלה של הכנסת בנושא השבתת הדיג בכנרת למשך שנתיים. לפיכך, לא תיכנס ההשבתה המתוכננת לתוקפה במועד המתוכנן, 1 בינואר 2011, כי אם במועד מאוחר יותר, על פי ההחלטות שיתקבלו בדיון. 


ההכרזה על השבתת הדיג בכנרת למשך שנתיים באה בהמשך להחלטת הממשלה מיום 18.4.10 (מס' 1604). בתקופת ההשבתה יוקפאו רישיונות הדיג האישיים ורישיונות לספינות לעסוק בדיג בכנרת ובעליהן לא יחויבו בתשלום האגרה השנתית. במסגרת ההשבתה תיאסר פעילות דיג בכל הכנרת, בנהר הירדן בקטע הנשפך לכנרת, ובכל הנחלים הנשפכים לכנרת.

 

ההחלטה על ההשבתה התקבלה לאור נתונים שנאספו על ידי אגף הדיג במשרד החקלאות ופיתוח הכפר, מהם עלה כי כמות הדגה בכנרת ירדה בעשור האחרון בעשרות אחוזים מדי שנה עד לרמה קריטית. בשנת 1999, לפני עשור, עמד השלל השנתי על כ- 2,144 טון דגי כנרת ואילו בשנת 2009 עמד השלל השנתי על כ- 156.8 טון, פחות מעשירית!! הנתונים עוררו חשש ממשי לאסון אקולוגי שיתרחש בעקבות אובדן משאב הדגה בכינרת והפיכתו לאגם ללא דגים.


להמשך
השבתת הדיג תדון בוועדת הכלכלה של הכנסת

 

 

צריכת פירות מוגברת לט"ו בשבט? לא בכל מחיר! תרמית הקיווי: מפקחי משרד החקלאות חשפו 12 טון של קיווי שהוברחו מטורקיה שיועדו לשיווק והוצאו למכירה בשוק הסיטוני בחיפהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/kiwifruit.aspxצריכת פירות מוגברת לט"ו בשבט? לא בכל מחיר! תרמית הקיווי: מפקחי משרד החקלאות חשפו 12 טון של קיווי שהוברחו מטורקיה שיועדו לשיווק והוצאו למכירה בשוק הסיטוני בחיפה
משרד החקלאות מפרסם מידע לקניית תותים מעזהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/gaza_strawberries.aspxמשרד החקלאות מפרסם מידע לקניית תותים מעזה
משרד החקלאות הגיש כתב אישום נגד אזרח שהעביד סוסים למרות מצבם הגופני הקשה https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/horse_abuse.aspxמשרד החקלאות הגיש כתב אישום נגד אזרח שהעביד סוסים למרות מצבם הגופני הקשה