2010

משרד החקלאות מתריע: אל תגיעו לבקר בכרמל, בשל סכנת קריסת עצים, קריסת קרקע סוחפת - קרקע העלולה להיגרם כתוצאה מגשמי סוף השבוע.
משרד החקלאות, הממונה על פקודת היערות מזהיר את הציבור שלא להגיע לכרמל – בשל סכנה להתמוטטות עצים, וקריסת קרקע. בשל כך, ועל מנת להגן על ביטחון האזרחים מפרסם הערב המשרד צו מיוחד - "צו יערות" - הסוגר את האזור לכניסת אזרחים לא מורשים עד סיום עבודות השיקום והגיזום ההכרחיות. הצו נחתם על ידי השר יצחק הרצוג, הממונה על היערות בישראל. כאמור, הוצאת הצו הכרחית לשמירה על קיומו של היער, בטיחות האזרחים, מניעת בעיות סחף הקרקע ושיקום אקולוגי, והוא יהיה בתוקף עד ל- 26 בדצמבר, 2010 (מצ"ב העתק מהצו).

בנוסף, מזהירים במשרד כי בסוף השבוע, לנוכח הגשמים הצפויים, עלולים להתרחש שיטפונות מלווים בסחף קרקע, וזאת בשל העובדה כי השטח נותר חשוף ללא הצמחים האוחזים בקרקע, ואילו שכבת האפר אטמה את הקרקע לחלחול מים.

השבוע קיים שר החקלאות, שלום שמחון, הממונה על רשות הניקוז הארצית, דיון מיוחד לבחינת הערכות משרד החקלאות לצמצום נזקי השיטפונות הצפויים, ולמנוע סחף קרקע בשמורת הכרמל. על פי התחזית, החל ממחר (שישי) צפויות לרדת כמויות גדולות של גשמים (כ- 100- 200 מ"מ). הגשם עלול לגרום לשיטפונות באזור הכרמל. לפיכך, רשות הניקוז פועלת לנתב את זרימת המים לצירים מתוכננים ומותאמים לניקוז, כדי למנוע ככל הניתן סחף של אדמה מפארק הכרמל.


בשטח פועלים צוותים של רשות הניקוז האזורית, לפתוח תעלות ניקוז, והועמדה לרשותם כל העזרה שתידרש הן ממשרד החקלאות והן מגופים נוספים בהם מע"צ ורשות הטבע והגנים. כמו כן, פנה מנכ"ל רשות הניקוז כרמל, משה יזרעאלי, בהנחיית משרד החקלאות, לכל הרשויות המקומיות ולישובים במרחב, להיערך לאירוע הגשם הצפוי, לנקות ולפנות את כל המטרדים והמפגעים השונים מתעלות הניקוז.

 

בנוסף הסבירו במשרד החקלאות כי דרוש זמן לשיקום אקולוגי טבעי, וזה עלול להיפגע כתוצאה מכניסה לא מבקרת של מבקרים.

לצו היערות
למפת האזור הסגור למטיילים