2011

ישראלי צורך כ- 11 ק"ג דגים בממוצע בשנה. בחודש תשרי עולה הצריכה הממוצעת פי שניים לעומת חודשי השנה האחרים ועומדת על 1.8 ק"ג לאדם. צריכת האמנון עלתה השנה ב- 10%. 50% מהצריכה השנתית של דבש נצרכת סביב ראש השנה, המדובר בכ- 300 גרם לנפש בממוצע.
בשנת 2010 צרכו הישראלים כ- 125 תפוחים בממוצע לאדם, והתפוחים היו גדולים וצבעוניים מהרגיל. הרימונים ממשיכים להיות להיט - בשנה האחרונה החלו החלו לשאת פרי לא פחות מ- 2,000 דונם מטעי רימון שניטעו בשנים האחרונות, ובמהלך שנתיים ניטעו לא פחות מ- 8,500 דונם מטעי רימון חדשים. היבולים עלו משמעותית, ובתוך שנתיים זינק ייצוא הרימונים מישראל פי 2.5!
דגים: בחודש ממוצע צורך הישראלי כ- 900 גרם דגים (כ- 11 ק"ג לשנה), ואילו בחודש תשרי נוסקת הצריכה פי שניים ומגיעה ל- 1,800 גרם לנפש. בחודש תשרי נצרכים 1,000 טון קרפיונים לעומת 350 טון בשאר חודשי השנה, 800 טון אמנון בחודש תשרי לעומת 500 טון בשאר חודשי השנה ו- 300 טון בורי בחודש תשרי, לעומת 170 טון בשאר חודשי השנה.

רימונים:  בשנה האחרונה החלו לשאת פרי עוד כ- 2000 דונם עצי רימונים שניטעו בשנים האחרונות. לאור זאת, בשנת 2010 עמדנו על כ- 17,000 דונם מטעי רימונים נושאי פרי ואילו השנה אנו נהנים מכ- 19,000 דונם מטעי רימונים נושאי פרי. בתקופת החגים צורכים הישראלים כ- 6,000 טון רימונים, מתוך כ- 11,000 טון רימונים אותם צורכים הישראלים לאורך כל השנה. ישראלי אוכל בממוצע כ- 3 רימונים בשנה.

דבש: 50% מהתצרוכת השנתית של דבש בישראל נצרכת סביב חגי תשרי, ובעיקר סביב ראש השנה. המדובר ב- 1,800 טון בקרוב הנצרכים בחודש אחד, בשווי כולל של כ- 60 מיליון ₪ במונחי מחיר לצרכן. ישראלי ממוצע צורך בחודש תשרי כ- 300 גרם דבש בממוצע (לפי חישוב האוכלוסייה החוגגת את חגי תשרי). במהלך השנה כולה צורכים הישראלים כ- 3,600 טון דבש.

תפוחים: בישראל כ- 40,000 דונם מטעי תפוחים נושאי פרי. היבול של שנת 2010 עמד על כ- 125,000 טון, מעט מעל הממוצע השנתי שעומד על 115,000 טון. השנה היו תנאים טובים מאוד לגידול התפוח, ולכן הפרי צבעוני וגדול יותר מהרגיל. ישראלי אוכל בממוצע כ- 125 תפוחים בשנה! מדובר בכמות מאוד גבוהה לאורך כל השנה ולכן העלייה לקראת חגי תשרי קיימת אך היא מינורית.
לכתבה במלואה
רימונים