2011

רישיונו של הווטרינר נשלל לאחר שבפני ועדת המשמעת שדנה בעניינו עלתה תמונה קשה של רשלנות רפואית חמורה, היעדר ידע מהותי ברפואה וטרינרית וליקויים ממשיים בשיקול הדעת
ועדת משמעת מיוחדת שהקים משרד החקלאות ופיתוח הכפר שללה השבוע לצמיתות את רישיונו של רופא וטרינר מהדרום שהואשם במספר מקרי רשלנות חמורים בעת ניתוחי עיקור וסירוס של כלבים וחתולים, שהסבו סבל רב לבעלי החיים והעמידו אותם בסכנת חיים.
התלונות כנגד הווטרינר החלו להצטבר בשנה שעברה והועברו לטיפול המשרד והמשטרה. עם הצטברות התלונות והתקדמות החקירה, הגישה הלשכה המשפטית במשרד החקלאות קובלנה כנגד הווטרינר לוועדת המשמעת המיוחדת לרופאים וטרינרים. המורכבת משלושה חברים (לפי סעיף 20 לחוק הרופאים הווטרינריים, התשנ"א – 1991): נציג היועץ המשפטי לממשלה, מנהל השירותים הווטרינרים במשרד החקלאות ופיתוח הכפר, ואחד מנציגי הסתדרות הרופאים הווטרינריים בישראל.
משרד החקלאות ופיתוח הכפר מפקח באופן קבוע על רופאים וטרינרים פרטיים וממשלתיים בישראל, בין השאר, באמצעות הליך משמעתי זה אל מול הוועדה שניתן להפעילו נגד רופא וטרינר שחרג מסמכויותיו ופעל בדרך שאינה הולמת את המקצוע. הוועדה הגישה את המלצותיה למנכ"ל משרד החקלאות, שהוא הגורם לו הואצלה הסמכות ע"י שרת החקלאות על פי חוק להכריע בעניינם של וטרי' שהתלונה נגדם נדונה בפני וועדת המשמעת. השבוע כאמור החליט מנכ"ל המשרד לשלול לצמיתות את רישיונו של הווט' בהתאם להמלצות הוועדה.

במסגרת מסקנותיה, התייחסה הוועדה בהרחבה הן להודעותיהם במשטרה של הרופאים הווטרינריים שטיפלו בבעלי החיים לאחר הטיפול אצל הווטרינר, והן לחקירתו של הווטרינר עצמו במשטרה, מהם עלתה תמונה ברורה וקשה של      רשלנות רפואית חמורה , העדר ידע מהותי ברפואה וטרינרית וליקויים ממשיים בשיקול הדעת. בין השאר הובאו מקרים של סירוס כלב בטכניקה של סירוס חתול, עיקור כושל וחלקי של כלבה שלא מנע התעברות והריון עד לשלב מתקדם לאחריו, העדר מרפאה עם מכשור ואמצעים מתאימים לביצוע ניתוחים (כגון: מכשיר שקילה לצורך קביעת מינון ההרדמה, בקבוק חמצן למקרה חירום ואוטוקלב לצורך סטרליזציה). הווטרינר הודה במשטרה כי הוא מבצע את הליך הסטריליזציה באמצעות מים בסיר וכי הוא מנתח כלבים וחתולים בבית הלקוח (לרבות על שולחן המטבח).
להמשך הידיעה
להחלטת הוועדה
רשלנות בטיפול בכלבים