2011

על פי כתב האישום השליכו עובדי מדגריית "רמית" בזיכרון יעקב כ-200 אפרוחים זכרים חיים למכולת אשפה בשקיות ניילון אטומות, אשר מתו מחנק והתייבשות. המתה זו מנוגדת להוראות משרד החקלאות ופיתוח הכפר הקובעת דרכים מותרות להמתת אפרוחים המיועדות למזעור סבלם

משרד החקלאות ופיתוח הכפר הגיש בשבוע שעבר כתב אישום בבית משפט השלום בחיפה כנגד מדגריית "רמית" הפועלת בזיכרון יעקב ונגד מנהל המדגרייה. על פי כתב האישום, במהלך חודש מאי השנה השליכו עובדי המדגרייה כ- 200 אפרוחים זכרים חיים שנפסלו לשיווק ישירות למכולת פח אשפה גדול, כשהם בתוך שקיות ניילון גדולות ונמחצים יחד עם ביצים שבורות ועוברי אפרוחים מתים. השקיות נאטמו והושלכו למכולת האשפה הסמוכה למדגריה כאשר האפרוחים ללא מזון ומים וללא יכולת לזוז או לנשום בחום הכבד, ומתו מהתייבשות וחנק.

במסגרת הליך גידול תרנגולות להטלת ביצי מאכל מגדלות המדגריות אך רק את האפרוחיות הנקבות, ובמסגרת זו מומתים האפרוחים הזכרים כיוון שאין מה לעשות איתם.  בכדי להקטין ככל האפשר את סבלם של האפרוחים הזכרים, פותחו בעולם מתקנים שונים ושיטות שונות להמתה מהירה של האפרוחים הזכרים, באופן הגורם להם סבל קטן ככל שניתן. בישראל פועלות מספר מדגרות בהן מודגרות ביצי מטילות, בהן מדגרת "רמית". מנהל השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות הורה למנהלי המדגרות לפעול להמתת האפרוחים באחת מהדרכים המותרות והמאושרות בכדי למזער את סבלם, כמקובל בעולם המערבי. מנהלי כל המדגרות בישראל אף עברו יום עיון והדרכה בנושא במסגרתו הובהרו השיטות המותרות והאסורות. ביום זה נכחו גם מנהלי מדגרת "רמית".

למרות הוראות מפורשות אלה, התלוננו אזרחים שעברו במועד ביצוע העבירה בסמוך למדגרה, כי במקום הומתו אפרוחים באופן אכזרי ובניגוד להוראות כמתואר. בעקבות התלונה  החלה חקירה של יחידת הפיצו"ח (פיקוח הצומח והחי) במשרד החקלאות ופיתוח הכפר ושל המשטרה, בסיומה הוגש כתב האישום.  משרד החקלאות ופיתוח הכפר קורא לציבור כי במידה וידוע על מקרים מסוג זה, יש ליידע את הממונה על פי חוק צער בעלי חיים במשרד החקלאות, ד"ר דגנית בן דב, תוך העברת כל המידע הקיים בידי הפונה באמצעות אתר האינטרנט של המשרד.

המדגרייה ומנהלה מואשמים בהתעללות בבעלי חיים בניגוד לחוק צער בעלי חיים, עבירה שעונשה המירבי הוא עד שלוש שנות מאסר או קנס כספי עד גובה של 202,000 ₪ .אפרוחים במדגריה

 

 

מחלת הלפטוספירוזיס (עכברת) - ריענוןhttps://www.moag.gov.il/vet/About/hozrim/hozrim/Pages/achberet.aspxמחלת הלפטוספירוזיס (עכברת) - ריענון
אירוע שחפת, במושבה כנרת - 16.9.20https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2020/Pages/shahefet_kineret-16-9-2020.aspxאירוע שחפת, במושבה כנרת - 16.9.20
מידע אודות ימי אימוץ אזוריים של כלבים https://www.moag.gov.il/vet/shirutim/rishum_klavim_vehisun_kalevet/Pages/imutz_klavim.aspxמידע אודות ימי אימוץ אזוריים של כלבים ​בישראל קיימת תופעה של כלבים משוטטים ונטושים, העלולה להוביל לפגיעה ברווחת בעלי החיים ולפגיעה בבריאות ובביטחון הציבור. לשם כך, יצא משרד החקלאות במספר קולות קוראים לצמצום התופעה ועידוד אימוץ אחראי.