2011

בימי החגים הפעילות בנתב"ג בעיצומה, וכך גם ניסיונות ההברחה של תוצרת חקלאית טרייה לישראל. בימים כתיקונם מבצעים פקחי הסגר צמחים במשרד החקלאות ופיתוח הכפר ביקורות שגרתיות בטיסות הנכנסות לישראל. בימי החגים הביקורת מתהדקת לאור ריבוי הטיסות לחו"ל ולאור ניסיון העבר המלמד כי בערבי החג ישנו ריבוי של הברחות הקשורות בחגי תשרי, כדוגמת: ארבעת המינים, דבש ורימונים. בזכות ערנותם של הפקחים ושל עובדי המכס, נתפסו בעבר בשדה התעופה לא מעט נוסעים שניסו להבריח תוצרת כזו, ובמיוחד רימונים.
לקראת החג מבהיר משרד החקלאות ופיתוח הכפר כי כל נוסע הנכנס לישראל רשאי להכניס לתחומי המדינה עמו אתרוג בודד אחד, ובעת כניסתו עליו להציגו בפני נציג השירותים להגנת הצומח במשרד החקלאות הנמצא בשדה התעופה או בנמל, ובהיעדרו בפני נציג המכס. נציג משרד החקלאות יבדוק ויזואלית במקום את האתרוג בכדי לאשר שאין בו נגעים ומזיקים. הכנסת שאר המינים – לולב, הדס וערבה אסורה, שכן אין אפשרות לבדוק בעת הכניסה את הגידולים, והכנסה בלתי מבוקרת כזו טומנת בחובה סכנה מוחשית של החדרת נגעים המסוכנים לבריאות האדם והצומח, ופוטנציאל לגרימת נזק בלתי הפיך. משרד החקלאות ופיתוח הכפר פועל באופן רציף על מנת להבטיח אספקה סדירה של ארבעת המינים בתחומי ישראל לכל דורש לשם קיום מצוות חג הסוכות.

ניסיונות הברחת כמויות גדולות של אתרוגים לישראל היא תופעה מוכרת עמה מתמודדים פקחי ההסגר של המשרד מדי שנה. בשנים קודמות נתפסו משלוחים ומזוודות מלאי אתרוגים שהוברחו לישראל, בעיקר מאיטליה צרפת ומרוקו. טיסות מאזורים מועדים נבדקות בתקופת החגים באופן קפדני ודפי מידע על חשיבות הנושא והסכנה הטמונה בהברחת אתרוגים לישראל מופצים בין סוכנויות נסיעות, בתי כנסת בחו"ל ושדות התעופה.
להמשך קריאה
הבאת אתרוגים לישראל בחג הסוכות

 

 

משרד החקלאות מנע כריתה של שדרת ברושים באשדודhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/broshim.aspxמשרד החקלאות מנע כריתה של שדרת ברושים באשדוד
מפקחי משרד החקלאות סיכלו ניסיון נוסף של הברחת בשר וגבינות משטחי הרשות הפלסטינית שיועדו למכירה בירושליםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/smuggling_meat_and_cheeses.aspxמפקחי משרד החקלאות סיכלו ניסיון נוסף של הברחת בשר וגבינות משטחי הרשות הפלסטינית שיועדו למכירה בירושלים
מפקחי משרד החקלאות בשיתוף משטרת ישראל חשפו בית גידול פיראטי להרבעת כלבים ולמכירתםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/Pirate_habitat_for_dog_breeding.aspxמפקחי משרד החקלאות בשיתוף משטרת ישראל חשפו בית גידול פיראטי להרבעת כלבים ולמכירתם