2011

העץ הנו גורם משמעותי במורשתו של עם ובעל תרומה רבה לסביבה, לנוף ולאסתטיקה. בשנים האחרונות הפכה ההגנה על עצים לחלק אינטגרלי מהתרבות הסביבתית של הציבור בישראל, והיא נעשית בעיקרה בשני מישורים: חקיקה וחינוך. משרד החקלאות ופיתוח הכפר מקיים זו הפעם החמישית את כנס העצים הבוגרים ("עתיקים"), אשר יתמקד השנה בחינוך לאהבה ולהגנה על עצים, בהכרתם ובמעורבות הציבור ותפקידו בשמירה על עצים בתהליכי תכנון ופיתוח.
הכנס מיועד לכלל הציבור הדואג לעתיד העצים בישראל, לאנשי חינוך, מורים וגננות, אזרחים שאכפת להם, נאמני טבע וסביבה, נאמני אילנות, אדריכלים, גננים, מנהלי מחלקות גנים, מדריכי טיולים ואישי ציבור.

הכנס מתקיים במסגרת הוועדה הבין-משרדית לטיפול בעצים בוגרים ולשימורם, שחברים בה משרד החקלאות, המשרד להגנת הסביבה, משרד החינוך וקק"ל. הכנס יתקיים ביום רביעי, ה- 14 בספטמבר בין השעות 8:30 ל- 16:30 בקריה החקלאית בבית דגן (אולם כהן), ויוקדש לזכרו של שמריהו מרכס ז"ל, שהדריך וחינך דורות של גננים לאהבת עצים ולטיפוח הגינון והנוף והלך לעולמו השנה בגיל 93.

בישראל אלפי עצים בוגרים עתיקים וקדושים בשטחי הבר, בנוף, בשמורות, בצדי דרכים, בגנים ציבוריים ופרטיים, ובגינון העירוני וההתיישבותי. העצים מהווים את נוף הארץ זכר לעבר, סמל ההווה ותקווה לעתיד. אך עקב חוסר מודעות, עבודות פיתוח ונדל"ן וכן עקב הזדקנות העצים, כריתתם או חוסר טיפול בהם, מתנוונים חלק מהעצים. רבים מאתנו וודאי זוכרים את הקמפיין הציבורי להצלת פרחי הבר שהחל עוד בשנת 1956 ע"י החברה להגנת הטבע. ב- 1963 נחקק חוק הגנים הלאומיים ושמורות הטבע שבמסגרתו הוכרזו שטחים רבים כשמורות טבע אשר בהן נאסר כל קטיף וכן הוגדרו ערכי טבע מוגנים כולל עצים ופרחים האסורים בפגיעה. גם אז היו שטענו שזו גזירה שהציבור לא יוכל לעמוד בה, אך עזריה אלון, שהיה הרוח החיה בין ה"משוגעים לדבר", מספר שהשינוי החל בגני הילדים ובבתי הספר. השילוב המוצלח בין חוק למסע הסברה וחינוך הוביל אותנו להפסקת הקטיף של פרחי הבר.

להמשך הידיעה
להזמנה לכנס
kenes_ezim.jpg

 

 

הנחיות והמלצות לשיקום נופי לאחר שריפת יער וחורש בשטחים עירונייםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/pirsumim/2020/Pages/Landscape_restoration.aspxהנחיות והמלצות לשיקום נופי לאחר שריפת יער וחורש בשטחים עירוניים
עצי שלטית מקומטת - דפוןhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/pirsumim/2020/Pages/shiltit.aspxעצי שלטית מקומטת - דפון
סיפורי עצים https://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/maagar_sipury_etzim_2018.aspxסיפורי עצים לקראת חגיגות ה-70 לעצמאות המדינה, העלנו לאינטרנט את אתר הטיולים בעקבות עצים. באתר זה מופיעים 70 טיולים בעקבות עצים המלווים את המדינה לתולדותיה, בעיר, בכפר, בגנים בוטניים ובשטחים פתוחים.