2011

החוק מהווה מהפכה צרכנית שתאפשר לקבוע תקני איכות ובטיחות לפירות וירקות שיביאו לשיפור ניכר באיכות לצרכן. המשווקים והרשתות יחויבו למיין ולהפריד בין סוגי הירקות והפירות השונים על פי איכותם ולסמנם בהתאם

שרת החקלאות ופיתוח הכפר אורית נוקד: "שמירה על זכויות הצרכן מבוססת בראש ובראשונה על הגינות ושקיפות. חוק הסטנדרטים יבטיח שהצרכן יידע בדיוק מה הוא קונה וישלם בהתאם לטיב הסחורה".

משרד החקלאות ופיתוח הכפר העביר (3.8.11) במליאת הכנסת את החוק לפיקוח על ייצור הצמח ושיווקו ("חוק הסטנדרטים"), הצפוי לחולל מהפכה צרכנית בכל הקשור לגידול, ייצור, טיפול ושיווק של פירות וירקות. החוק אושר בזריזות לאחר שביום שני הוא אושר בוועדת הכלכלה של הכנסת להכנה לקריאה שניה ושלישית. התנאים לייצור, שיווק וסימון המוצר יקבעו בתקנות, שיותקנו ויוגשו לאישור הכנסת מכוח חוק המסגרת הראשי.

משרד החקלאות ופיתוח הכפר מוביל את חקיקת החוק והתקנות על מנת לאפשר זיהוי של התוצרת החקלאית הטרייה מן הצומח הנמכרת בישראל. החוק קובע מסגרת חקיקתית לאמות מידה לגידול, ייצור, טיפול ושיווק של תוצרת חקלאית טרייה (פירות וירקות) לשוק המקומי, ומכיל תקני איכות ובטיחות על כלל התוצרת החקלאית הטרייה. גם תוצרת מיובאת מחויבת לעמוד באמות המידה שייקבעו בחוק. חשיבותו של החוק הוא בכך שהוא מאפשר לקבוע (באמצעות תקנות) תקני איכות ובטיחות על תוצרת חקלאית שיביאו לשיפור ניכר באיכות עבור הצרכן.

החוק יאפשר קביעת תקנות ונהלים שיחייבו את כל שרשרת הגידול והשיווק של תוצרת חקלאית טרייה בשמירת תקנים מחייבים. הדרישות נוגעות לבטיחות המוצר, כגון איכות מי ההשקיה, שאריות חומרי הדברה (אשר קיימות כיום בחקיקה שהתקין שר הבריאות, יאומצו במסגרת הנוהל החדש שנקבע בחוק וישולבו במסגרת התקנות שיותקנו עבור החוק החדש), בתי אריזה וכדומה. בנוסף, החוק כולל דרישות איכות, כגון צבע, צורה, גודל של תוצרת חקלאית טרייה, וכן מדדים נוספים.

להמשך הכתבה
תותי-שדה, חוק הסטנדרטים אושר

 

 

צמח האמברוסיה הפולש ומקומו בישראלhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/Plants_Defect/asabimraim/pirsumim/Pages/Ambrosia.aspxצמח האמברוסיה הפולש ומקומו בישראלצמח האמברוסיה שהינו צמח גר, פולש בארץ בעל השפעה חמורה על החקלאות, הסביבה ועל בריאות האדם. הכנסו על מנת לגלות עוד על הצמח, מאפייניו והשפעותיו.
רשימת משתלות עצי פרי המאושרות לשנים 2021-2020https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/shatlanut_ribuy/publications/Pages/mashtelot_2018-2019.aspxרשימת משתלות עצי פרי המאושרות לשנים 2021-2020
פרוטוקול ישיבת הוועדה המייעצת למנהל השירותים להגנת הצומח ולביקורת בנושא הגנת הצומח בנוי ישיבה מספר 02/2020 מיום 26/07/2020https://www.moag.gov.il/ppis/Nosaim/veadot_haganat_hazomeah/protocol/Pages/protocol_vaada_02-2020.aspxפרוטוקול ישיבת הוועדה המייעצת למנהל השירותים להגנת הצומח ולביקורת בנושא הגנת הצומח בנוי ישיבה מספר 02/2020 מיום 26/07/2020