2011

דיג של דגים קטנים מהמותר מהווה עבירה כפולה וחמורה- אקולוגית וצרכנית! אוכלוסיית הדגים לא מצליחה להתרבות ולהתרחב כיוון שהדגים הקטנים לא מספיקים לגדול וכבר מגיעים לצלחת, וכן הצרכנים רוכשים דגים קטנים מהרגיל

פקחי האגף לדיג וחקלאות מים במשרד החקלאות, בסיוע שוטרי השיטור היומי, תפסו הלילה סירת דיג שעסקה בדיג לא חוקי בכנרת. בסירה נמצא שלל של כ- 30 ק"ג דגי בורי קטנים מהגודל המותר לדיג. הגודל המינימאלי המותר לדיג של דגי בורי הינו 45 ס"מ. חלק ניכר מהדגים שנמצאו בסירה לא הגיעו אף לגודל של 40 ס"מ! הדייגים פעלו בניגוד לפקודת הדיג, ובכך פגעו בהתפתחות אוכלוסיית הדגים בכנרת, במיוחד לאור העובדה שהדגה הולכת ומתמעטת ומדובר במשאב מוגבל שהמשרד פועל בדרכים רבות להגדלתו.

סירת הדיג ובה השלל האסור התגלו בעת פעילות שגרתית שבוצעה הלילה על ידי פקחי האגף לדיג ולחקלאות המים במשרד החקלאות. במהלך פעילות בצפון הכנרת נתקלו הפקחים בסירה שעסקה בדיג של דגים מסוג בורי באמצעות רשתות דיג בגודל אסור, קרי רשתות דיג שגודל העין שלהן קטנה מ- 80 מ"מ, הוא הגודל המינימאלי המותר על פי פקודת הדיג.  כתוצאה מכך גם דגי הבורי שנתפסו ברשת קטנים מהגודל המותר על פי תקנות הדיג. משמעות השימוש ברשתות בעלות עין קטנה יותר היא פגיעה מתמשכת באוכלוסיית הדגים שאינה מספיקה לקיים מחזור חיים סדיר ושרשרת רבייה מסודרת בטרם היא נתפסת ומוצאת מהים.
במהלך הבדיקה של תכולת הסירה נמצא, כי כמחצית מהדגים בסירה קטנים מהגודל המותר, כמו כן  מבדיקה שנערכה במקום התברר כי גם רישיון הדייג של הסירה אינו בתוקף.
למקום הוזעקו שוטרי שיטור ימי כנרת, לאור התפרעות מצד הדייגים שנתפסו, וכן לאור ניסיונם של הדייגים לשבש את הליך תפיסת הרשתות על ידי זריקתן למים, וניסיון להעלימם.

הדייגים שנתפסו, תושבי המושבה מגדל בשנות ה- 40 לחייהם, דייגים ותיקים באזור הכנרת, נלקחו לחקירה לבדיקת האירוע והמשך טיפול משפטי. הציוד שעל הסירה נתפס  על ידי פקחי האגף לצרכי החקירה.
העונש על עבירה זו הוא קנס מינהלי בגובה של 1,500 ₪. במידה ומדובר בעבירה החוזרת על עצמה העונש המקסימאלי הנו מאסר של שלושה חודשים או קנס של 12,900 ₪.

חגי נויברגר, מנהל יחידת הפיקוח באגף הדיג במשרד החקלאות: "דיג של דגים קטנים מהמותר משמעו פגיעה חמורה באוכלוסיית הדגים, בשרשרת הרבייה שלהם ובאפשרותם לגדול ולהתרבות. אוכלוסיית דגי הכנרת נמצאת בהידלדלות ומשרד החקלאות עושה כל שביכולתו על מנת לעצור את התופעה ולחזק את אוכלוסיית הדגים".תפיסת דגים בכנרת, צילום: חגי נויברג

 

 

מחלת הלפטוספירוזיס (עכברת) - ריענוןhttps://www.moag.gov.il/vet/About/hozrim/hozrim/Pages/achberet.aspxמחלת הלפטוספירוזיס (עכברת) - ריענון
אירוע שחפת, במושבה כנרת - 16.9.20https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2020/Pages/shahefet_kineret-16-9-2020.aspxאירוע שחפת, במושבה כנרת - 16.9.20
מידע אודות ימי אימוץ אזוריים של כלבים https://www.moag.gov.il/vet/shirutim/rishum_klavim_vehisun_kalevet/Pages/imutz_klavim.aspxמידע אודות ימי אימוץ אזוריים של כלבים ​בישראל קיימת תופעה של כלבים משוטטים ונטושים, העלולה להוביל לפגיעה ברווחת בעלי החיים ולפגיעה בבריאות ובביטחון הציבור. לשם כך, יצא משרד החקלאות במספר קולות קוראים לצמצום התופעה ועידוד אימוץ אחראי.