2012

משרד החקלאות ופיתוח הכפר יזם השבוע תיקון חשוב לפקודת מחלות בעלי חיים בוועדת שרים. עיקרי התיקון כוללים המרת הפיצויים במסגרת הפקודה בהסדר ביטוחי הולם לחקלאים, כך שיבטיח פיצוי בגין המתת בעלי חיים ללא תלות בתקציב המדינה. ההסדר הביטוחי יבטיח שהחקלאים הנפגעים יקבלו את כספם מחברת הביטוח על הנזק הישיר והעקיף ללא תלות במצב התקציב והיקפו. ההסדר הביטוחי מקטין את הסיכון ואת אי הוודאות הן של החקלאים והן של המדינה. לא זאת בלבד, התיקון אף מאפשר לשר החקלאות, בהעדר הסדר ביטוחי הולם, לחזור וליישם את תשלום הפיצויים על ידי הפקודה. התיקון הנו החלטה שקיבל המשרד בתיאום עם ארגוני המגדלים.

מצ"ב התיקון לפקודה כפי שהוצג השבוע בממשלה