2012

חוק הפיקוח על מזון לבעלי חיים יסלול את הדרך להבטחת שרשרת הבטיחות של ייצור מזון מן החי ויאפשר, בין השאר- ביצוע איסוף (Recall) של מזון או חומר גלם, שנמצא כי הוא עלול להזיק לבעלי חיים או לאדם, הסדרת אחריותם של היצרנים לבטיחותו ולאיכותו של המזון לבעלי חיים, תוך פיקוח של המדינה על תהליכי הייצור, הייבוא והשיווק, ייצור מזון בעלי חיים מחומרי גלם מותרים, הקמת מערכת ממוחשבת שתשמש לצורך מעקב והתראה מהירה ועוד
החוק לפיקוח על מזון לבעלי חיים אושר אמש בכנסת בקריאה ראשונה. החוק, אותו יזמה שרת החקלאות ופיתוח הכפר, אורית נוקד, נועד להסדיר באופן כולל ועדכני את הפיקוח על יצור ושיווק מזון לבעלי חיים, על ידי הבטחת שרשרת הבטיחות של ייצור המזון מן החי, לפי התפיסה המקובלת במדינות מפותחות של פיקוח ועקיבות המזון לבעלי חיים משלב הייצור ועד להזנת בעל החיים, וזאת כדי לאפשר עקיבות של תהליכי הייצור והשיווק עד לשלב השיווק של מזון לאדם, לפי התפיסה: "מהמשק לצלחת" – "Farm to Fork". שרשרת בטיחות המזון כוללת הן היבטים של בריאות ורווחת בעלי החיים הניזונים ממנו ומניעת הפצת מחלות בעלי חיים, והן היבטים של בריאות הציבור.

החוק החדש בא להחליף את צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור מזון לבעלי חיים והסחר בו), שנחקק בשנת 1971, למצב של הכרזה על שעת חירום. הגישה בשנים האחרונות הינה להחליף צווים לשעת חירום בחקיקה עדכנית. מטרת החוק הנה להחליף את ההסדרים החלקיים של פיקוח על מזון לבעלי חיים הקבועים כיום בצו הפיקוח, לקבוע הסדרים מתאימים לכל צורות הגשת המזון לבעלי חיים הנהוגות כיום, ולהוות מסגרת חוקית כוללת המשקפת תפיסת פיקוח עדכנית, אשר תבטיח שהמזון המוגש לבעלי חיים יהיה באיכות גבוהה, הן בהיבט הבטיחותי והן בהיבט התזונתי. 

צו הפיקוח אינו עוסק בהיבטים נרחבים הנוגעים לעיסוק במזון לבעלי חיים. כך למשל, אין בו הטלת אחריות על מי שעושה שימוש במזון לבעלי חיים שהוא מזוהם, פגום או מזיק לצורך הזנת בעלי חיים שבהחזקתו, אף אם מדובר בבעלי חיים המשמשים לייצור מזון לאדם ויש בכך כדי להשפיע על בריאות הציבור הצורך מוצרים אלה.

החוק מסדיר אמצעים לבקרה ולטיפול בתקלות בתהליכי ייצור המזון לבעלי חיים, שיש בהם כדי לסכן את בריאות בעלי החיים או הציבור, כגון ביצוע איסוף (Recall) של מזון או חומר גלם, שנמצא כי הוא עלול להזיק או שקיים חשש כי הוא עלול להזיק. וכן מסדיר הקמת מערכת מעקב ממוחשבת, אשר תשמש לצורך התראה מהירה במקרים בהן נדרשת פעולת איסוף לדוגמה, בדומה לזו שקיימת במדינות האיחוד האירופי.
בין היתר, החוק המוצע בא להסדיר גם את אחריותם של היצרנים לבטיחותו ולאיכותו של המזון לבעלי חיים, תוך פיקוח של המדינה על מנגנוני הייצור, הייבוא והשיווק.


להמשך קריאה
טרקטור בשדה

 

 

חל איסור על הכנסת סטים של ארבעת המינים ממדינות זרות. כדי למנוע עוגמת נפש, משרד החקלאות יעניק סט אישי תוצרת כחול לבן לנוסעים שיביאו עימם סט מחו"לhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2018/Pages/likrat_sukot.aspxחל איסור על הכנסת סטים של ארבעת המינים ממדינות זרות. כדי למנוע עוגמת נפש, משרד החקלאות יעניק סט אישי תוצרת כחול לבן לנוסעים שיביאו עימם סט מחו"ל
ועדת המחירים המשותפת למשרדי האוצר והחקלאות המליצה להכניס לראשונה לפיקוח את פערי התיווך של הפירות והירקותhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2016/Pages/hodaat-dover_pikuch_perot_yerakot.aspxועדת המחירים המשותפת למשרדי האוצר והחקלאות המליצה להכניס לראשונה לפיקוח את פערי התיווך של הפירות והירקותבהתאם להמלצות הוועדה, העוסקים בשיווק ומכירה סיטונאית קמעונאית שוק הירקות והפירות, יחויבו לדווח את נתוני ענף הפירות וירקות למפקח על המחירים
הממשלה אישרה לקדם את תהליך ביטול בדיקות המשנה במזון מן החיhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2014/Pages/bdikot_mazon.aspxהממשלה אישרה לקדם את תהליך ביטול בדיקות המשנה במזון מן החיהממשלה אישרה לקדם את תהליך ביטול בדיקות המשנה במזון מן החי