2012

בחטיבה למחקר, אסטרטגיה וכלכלה במשרד החקלאות ערכו ניתוח למחירי הגרעינים בעולם, ובעיקר בארה"ב, על רקע הבצורת ועליית המחירים בבורסות הסחורות.למסמך ניתוח המחירים
מוצרי חלב