2012

משרד החקלאות ופיתוח הכפר משלים את התקנת התקנות לחוק להסדרת תוצרת אורגנית, ובכך משלים את היערכות המשרד לפיקוח על התוצרת האורגנית המקומית מן החי ומן הצומח משלב טרום הגידול ועד לשלב הגעת המוצר הסופי לצרכן. בין המוצרים מן החי עליהם יפקחו התקנות החדשות: ביצים, חלב ומוצרי חלב, בשר בקר, עוף וצאן.
ביום חמישי (2.8.12) הגיש המשרד לוועדת הכלכלה של הכנסת תקנות המסדירות וקובעות מהי תוצרת אורגנית שמקורה בבעלי חיים. במסגרת ה"תקנות להסדרת תוצרת אורגנית (תוצרת מן החי – ייצורה ומכירתה)" הגדיר משרד החקלאות את אופן הייצור, ההצגה והשיווק של תוצרת אורגנית מן החי, את תנאי הגידול של בעלי חיים בממשק אורגני ואת התכשירים המותרים לשימוש בייצור תוצרת אורגנית מן החי. בנוסף מגדירות התקנות כיצד ניתן להסב משק "קונבנציונאלי" לאורגני, כיצד יש לארוז, לאחסן ולשנע את התוצרת החקלאית האורגנית, איך יש להציג את התוצרת האורגנית בנקודות השיווק, כיצד עליה להיות ארוזה ומה צריך להיות מסומן עליה, איזה פיקוח ובקרה נעשה על תוצרת אורגנית ועוד.
על פי התקנות, מוצר אורגני יסומן בשני סמלים: סמל אורגני אחיד של מדינת ישראל (משרד החקלאות), מצ"ב בקובץ נפרד, וסמל גוף הבקרה שפיקח על ייצור המוצר. התקנות אושרו, ויכנסו לתוקף החל מינואר 2013.

שרת החקלאות ופיתוח הכפר, אורית נוקד: "התקנות מהוות בשורה חשובה לצרכן הישראלי. הן  יעלו את רמת השקיפות והבהירות בתחום, ויאפשרו לקונים ברשתות בשיווק ובנקודות הממכר לדעת בוודאות מהו מוצר אורגני ואיזה מזון מן החי עונה על התנאים הנדרשים כפי שקובע החוק".


מה בתקנות?
סמל מוצרים אורגנים

 

 

תכשירים לחקלאות אורגנית המורשים למכירה בישראל - ינואר, 2020https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/standarts/haklaut_organit/pirsumim/2020/Pages/hadbara_org_1_-2020.aspxתכשירים לחקלאות אורגנית המורשים למכירה בישראל - ינואר, 2020
תכשירים לחקלאות אורגנית המורשים למכירה בישראל - ינואר, 2020https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/pirsumim/2020/Pages/hadbara_org_1_-2020.aspxתכשירים לחקלאות אורגנית המורשים למכירה בישראל - ינואר, 2020
סקר בנושא שיפור הרגולציה על תוצרת אורגניתhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/standarts/haklaut_organit/pirsumim/2019/Pages/seker_totzeret_org.aspxסקר בנושא שיפור הרגולציה על תוצרת אורגניתמשרד החקלאות בוחן בימים אלו את הרגולציה על גידול תוצרת אורגנית. הרגולציה קובעת כללים לגבי אופן הגידול של התוצרת, כתנאי לסימון המוצר כמוצר אורגני. המידע שתמסרו בסקר זה יסייע למשרד לבחון איך לעדכן את התקנות והנהלים - על מנת לפשט ולייעל את התהליך.