2012

משרד החקלאות ופיתוח הכפר הגיש היום לקבינט החברתי-כלכלה הצעת החלטה לשינוי מפת הלולים בישראל. הקבינט קיבל את עמדת משרד החקלאות. על פי הצעת ההחלטה שאושרה היום יוגדל משמעותית גודל התא של מטילות בישראל ל- 750 סמ"ר למטילה, ויועשר באביזרים לרווחת המטילות, בדומה לדירקטיבה האירופית, תוך 7 שנים, לכל המאוחר, מיום תחילת הרפורמה.
בישראל כיום רוב התרנגולות חיות בשטח של כ- 450-300 סמ"ר למטילה, ללא אביזרים. התקנת תקנות צער בעלי חיים בנושא גידול מטילות ואחזקתן וקידום הרפורמה בענף, מבטיחות הגדלה משמעותית בשטח המחייה של כל המטילות בישראל.
התקן האירופי הקיים בנוגע ללולי סוללה, אותו מאמצת טיוטת התקנות שהוכנה על-ידי משרד החקלאות ופיתוח הכפר, קובע, בין היתר, שני תנאים מצטברים: שטח מחייה מינימלי של 750 סמ"ר למטילה, וחובה להתקין אביזרי העשרה שאמורים לשפר את איכות חיי המטילה. בתום תקופה של 7 שנים יהיה על כל הלולים במדינת ישראל לעמוד בתקן האירופי.

עמדת משרד החקלאות ופיתוח הכפר היא, כי אמות המידה הקבועות בהצעה מגלמות שיפור ניכר בהיבט רווחת המטילות אך תוך מתן משקל גם להיבטים נוספים, אינטרס הצרכנים, בריאות הציבור, יוקר המחייה והמשך תנאים הולמים לפרנסת המגדלים. כל עיכוב באישור התקנות בוועדת החינוך של הכנסת, אשר ממילא כבר מתעכבות מעל שנתיים, יגרור השארת המצב הקיים, אשר בלשון המעטה אינו מיטיב עם בעלי הכנף.

הצעת ההחלטה בעניין הרפורמה בלול הובאה לממשלה לנוכח המחלוקות בין המשרדים ובהתאם להחלטת בית המשפט העליון מה- 10.6.2012. הדיון בממשלה הוא בנוסף לדיון בוועדת החינוך של הכנסת (ולא במקומו). אחת ממטרות הצעת ההחלטה היא לקדם את התקנת התקנות ויישום הרפורמה.


להמשך קריאה
תרנגולת מטילה

 

 

מידע אודות ימי אימוץ אזוריים של כלבים https://www.moag.gov.il/vet/shirutim/rishum_klavim_vehisun_kalevet/Pages/imutz_klavim.aspxמידע אודות ימי אימוץ אזוריים של כלבים ​בישראל קיימת תופעה של כלבים משוטטים ונטושים, העלולה להוביל לפגיעה ברווחת בעלי החיים ולפגיעה בבריאות ובביטחון הציבור. לשם כך, יצא משרד החקלאות במספר קולות קוראים לצמצום התופעה ועידוד אימוץ אחראי.
דו"ח יבוא מקנה לחודשים ינואר - ספטמבר, 2020https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/yevu_mikne-6-20.aspxדו"ח יבוא מקנה לחודשים ינואר - ספטמבר, 2020
מקרה כלבת מספר 25 – בתן, פורלים, קיבוץ דן, 12.10.20https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2020/Pages/kalevet_25.aspxמקרה כלבת מספר 25 – בתן, פורלים, קיבוץ דן, 12.10.20