2012

ההובלה גרמה לסבל מיותר לעופות, שברים וחבלות. ההובלה נעשתה אף ללא צל, למרות תנאי היום החמים במיוחד ובתנאים סניטריים לא ראויים.

בדרך לפעילות שגרתית של פקחי משרד החקלאות לבדיקת תלונות אזרחים אודות חשד להתעללות בבעלי חיים, נצפתה ב"זמן אמת" עבירה על חוק צער בעלי חיים.

סמוך לאופקים, חלפו פקחים משרד החקלאות על פני רכב הובלת בעלי חיים שהוביל 270 תרנגולי הודו מדרום הארץ לצפונה תוך התעללות בהודים. תרנגולי ההודו הובלו ללא כלובים דבר שגרם להם ל"שייט" בתוך המשאית ולהתנגש האחד בשנים. מעבר לסבל המיותר בצורה זו של הובלה, החבטות שספגו ההודים שנזרקו מצד לצד בתוך המשאית, גרמו לחלקם לשברים וחבלות בכנפיים וברגליים.
אם זה לא מספיק, תרנגולי ההודו הובלו ללא צל, ביום שמש חם במיוחד, בצפיפות, וללא אוורור מתאים. לנהג לא היו אישורי הובלה או תעודות בריאות. בנוסף, העופות הובלו בתנאים סניטריים לא ראויים.

הנהג זומן לחקירה, והעופות הועברו ליעדם במהירות, על מנת למנוע את המשך סבלם. במקביל, נבדקים אישורי ההובלה ותעודות הבריאות.

המשרד קורא לאזרחים לפנות למשרד עם כל חשד לעבירה על חוק צער בעלי חיים. פניות בנושא ניתן להעביר אל מחלקת צער בעלי חיים בשירותים הווטרינרים במשרד החקלאות, באמצעות: דוא"ל ל- welfare@moag.gov.il  או לפקס: 03-9681661. את הפניות מומלץ להעביר בתוספת תיעוד.

פרטים נוספים באתר המשרד:
http://www.vetserv.moag.gov.il/Vet/Yechidot/TzaarBaleyChaim
/divuah_haznaha_italelut_baaley_haim/default.htmהובלת עופות בניגוד לחוק, צילום: צביה מידלברג