2012

על פי ההצעה שאושרה – בשנת 2013 יינתנו היתרים ל- 24,000 עובדים זרים לחקלאות, ובנוסף 1,000 היתרים לעובדים עונתיים ו- 2,000 היתרים לעובדים פלשתינאים.

הקבינט החברתי-כלכלי של הממשלה אישר את הצעת ההחלטה שהוגשה על ידי שרת החקלאות, ח"כ אורית נוקד, הקובעת את מכסת העובדים הזרים לחקלאות לשנת 2013. על פי הצעת החלטה שאושרה בקבינט, בשנת 2013 יינתנו היתרים ל- 24,000 עובדים זרים קבועים לחקלאות, ובנוסף 1,000 היתרים לעובדים זרים עונתיים ו- 2,000 היתרים לעובדים פלשתינאים.

אישור המכסה לשנת 2013 הנו בהמשך להסכם בין התאחדות חקלאי ישראל לממשלת ישראל ממאי 2009 שמטרתו צמצום מספר העובדים הזרים ועידוד תעסוקת ישראלים בענף החקלאות. הצעת ההחלטה שהוגשה היום לאישור הקבינט הינה עדכון למתווה הפוחת במכסות העובדים הזרים לחקלאות, שהוסכם בין משרד האוצר, משרד החקלאות ורשות האוכלוסין וההגירה. על פי המכסה שאושרה, בשנת 2013 כאמור יינתנו 24,000 היתרים להעסקת עובדים זרים, בשנת 2014 יינתנו 21,600 היתרים ובשנת 2015 יינתנו 20,200 היתרים.

כמו כן, בהמשך להחלטת הממשלה מלפני חודש (החלטה 5164 מיום 18.10.2012), שעניינה היתרים להעסקת עובדים פלסטיניים מאזור יהודה ושומרון בענפי הבניין והחקלאות, אשר קבעה כי יוקצו 5,000 היתרים להעסקתם של עובדים פלסטיניים מאזור יהודה ושומרון לענפי הבניין והחקלאות. הוחלט היום בקבינט כי ההקצאה תחולק בין ענפי הבניין לחקלאות, כך ש- 3,000 היתרים יוקצו לענף הבניין ו- 2,000 לענף החקלאות.
בנוסף, בשל הקשיים בגיוס והבאת עובדים זרים מחו"ל נקבע בהחלטת הממשלה שהעובדים הזרים המועסקים היום בענפי החקלאות, שתקופת שהייתם בארץ הושלמה, יוכלו להאריך את שהותם בארץ ולהמשיך בעבודה בחקלאות עד לסוף חודש מאי 2013.

שרת החקלאות ופיתוח הכפר, אורית נוקד: "ההצעה שאושרה, תשמר את היקף התוצרת החקלאית המיועדת לשוק המקומי וליצוא,  תרחיב את קליטת העובדים העונתיים בשנים הקרובות, לצד קליטת עובדים ישראלים ופלסטינים והטמעת מיכון חוסך כח אדם. צעדים אלו יקלו על בעלי משקים רבים אשר נותרים, לצערי, ללא ידיים עובדות, דבר אשר הביא למחסור חמור בירקות  ולעליית מחירים ופגע קשות הן בחקלאות והן בצרכנים בישראל".


להודעה המלאה
עובדים זרים ופלסטינים בענפי החקלאות והבניין - הצעה להחלטה
עובדים זרים

 

 

עדכון מודל ההמלצה להקצאת עובדים זרים לשנת 2021https://www.moag.gov.il/subject/ovdim_zarim/Pages/update_hamlaza.aspxעדכון מודל ההמלצה להקצאת עובדים זרים לשנת 2021
מנכ"ל המשרד, ד"ר נחום איצקוביץ, פנה בנושא לממונה על התקציבים באוצר, שאול מרידור, בבקשה לקדם הצעת החלטה להגדלת מספר העובדים הזרים בחקלאותhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/5000_workers.aspxמנכ"ל המשרד, ד"ר נחום איצקוביץ, פנה בנושא לממונה על התקציבים באוצר, שאול מרידור, בבקשה לקדם הצעת החלטה להגדלת מספר העובדים הזרים בחקלאות
הודעה על אפשרות להגיש בקשה למתן המלצה להעסקת עובד זר לשנת 2020 על ידי חקלאים נעדרי זכאות בשנת 2020https://www.moag.gov.il/subject/ovdim_zarim/Pages/needare_zchut.aspxהודעה על אפשרות להגיש בקשה למתן המלצה להעסקת עובד זר לשנת 2020 על ידי חקלאים נעדרי זכאות בשנת 2020