2012

אז מתי נדע באיזה מדינה גודלה העגבנייה? מי יהיה אחראי שלא ימכרו ירקות ופירות בוסר? מהי המהפכה הצרכנית בפניה אנו עומדים? ולמה אי אפשר לומר לפרה להפסיק לתת חלב? הפרטים בהמשך
משרד החקלאות ופיתוח הכפר עוסק בפיתוח החקלאות ובהגברת הייצור החקלאי וממלא במקביל תפקיד מוביל בפיתוח המרחב הכפרי. אחת ממטרות העל של משרד החקלאות הנה אספקה של מזון טרי ובריא לצרכנים תוך חיזוק ההתיישבות וצמצום הפגיעה בסביבה. רבים ממשאבי המשרד מושקעים בכך.

תפקידו העיקרי של משרד החקלאות בנושאי צרכנות הוא בעיקר בהיבט של פיקוח על הבריאות והאיכות של התוצרת החקלאית הטרייה ופחות במעורבות בפן העסקי  (למעט במקרים של כשל שוק).
המשרד מאמין בחשיבותה של השקיפות בנוגע למחירים, נתוני הגידול, תיעוד משק המקור והקפדה בלתי מתפשרת על איכות פנימית וחיצונית של התוצרת ועוסק רבות בקידום חוק הסטנדרטים לתוצרת טרייה ובפיקוח על מחיריהם של מוצרי יסוד, חלב וביצים.

כחלק ממדיניות זו, יזם וערך (26.12.12) כנס בנושא מסחר קמעוני, העוסק בקשר צרכן – רשת שיווק ומתמקד במסחר בפירות וירקות טריים. בכנס הובאו הרצאות מכל קשת המסחר הקמעוני, ובראשן השפעת רשתות השיווק על הרגלי הקנייה והצריכה של מזון טרי בישראל.

להמשך קריאה