2012

משרד החקלאות ופיתוח הכפר הודיע הבוקר על כוונתו להעביר מתפקידו את מנהל אגף הדיג במשרד, חיים אנג'וני בשל אחריות מיניסטריאלית לניהול הדיג הימי, את מנהל תחום הדיג הימי, אורן סונין, שכשל בניהול התחום בשל האחריות האישית ולפרק את יחידת הפיקוח על הדיג, בשל אי תפקודה וכישלונה בפיקוח על הדגה והדיג בכנרת ובים התיכון, ולהעביר את האחריות והסמכות ליחידת הפיצו"ח, שהינה יחידת הפיקוח המקצועית והמרכזית של המשרד.

אגף הדיג במשרד החקלאות חולש על ארבעה תחומים: מדגה (גידול דגים בבריכות דגים), חקלאות ימית (כלובי דגים בים התיכון), דגי נוי ודיג ימי.

הענף כולו מייצר 22,000 טון דגי מאכל, ומייצא כ- 36 מיליון דגי נוי בשנה, ערך ההכנסה הכוללת לענף עומדת על 413 מיליון ₪ בשנה. גידול דגים בבריכות הינו הענף המרכזי המייצר כ- 88% מייצור דגי מאכל  בארץ ו- 83% מסך ההכנסות בענף. הדיג הימי מהווה את התחום הקטן ביותר, והוא מספק 2,300 טון דגים בלבד, המהווים כ- 3% מהצריכה המקומית. העובדה שמדובר בענף התלוי במשאב הטבע כמעט באופן מוחלט, מביאה לתנודות חדות ולירידות בהכנסת העוסקים בענף, תופעה שהינה כלל עולמית בתחום. 

בכל שלושת הענפים המרכזיים של הענף, בריכות הדגים, דגי הנוי וחקלאות ימית, מדובר בחקלאות מתקדמת ביותר מהמובילות בעולם. במשרד החקלאות ופיתוח הכפר, ובאגף הדיג בפרט, קיימים אנשי מקצוע מומחים, חוקרים, ותשתיות מחקר בתחומים שונים העושים עבודה נאמנה בהצלחה רבה בטכנולוגיות חכמות המוערכת בעולם כולו. גם החקלאים העוסקים בשלושת שלוחות הגידול הינם מהמתקדמים והמובילים בעולם.
לעומתם, בתחום הדיג הימי, בשנים האחרונות, קיים כשל ניהולי ותפקודי שמשרד החקלאות הודיע הבוקר שהוא עומד לתקנו באמצעות שלושה מהלכים: העברה מתפקידם של מנהל אגף הדיג, חיים אנג'וני, והממונה על תחום הדיג, אורן סונין, ופירוק יחידת הפיקוח על הדיג, והעברת האכיפה בענף ליחידת האכיפה המקצועית של משרד החקלאות, האמונה על אכיפת כלל העבירות החקלאיות, יחידת הפיצו"ח.

במשרד החקלאות מציינים כי אנג'וני ניהל את האגף בצורה טובה מאוד בכל שלושת התחומים – מדגה, חקלאות מים ודגי נוי. לדברי המשרד, אנג'וני קידם את ענף המדגה, החקלאות הימית ודגי הנוי והביא אותם לרמות הגבוהות בעולם הן בתפוקת הדגים לדונם והן לקוב מים. הליקוי היחיד בניהול הינו בתחום הדיג הימי, שלאנג'וני אחריות מיניסטריאלית בגינו. במשרד מציינים כי למרות שמדובר בתחום הקטן ביותר בהיקפו, יש לו חשיבות רבה, ועל כן הוחלט להעביר את מנהל האגף מתפקידו.
אגף הדיג