2012

איפה נמצאו חומרי הדברה במוצרים אורגניים? האם הצרכן יוכל למצוא תוצרת אורגנית במדפי החנויות? כמה חקלאים מגדלים תוצרת אורגנית בישראל? כמה דונמים מגודלים? ועוד
התוצרת החקלאית האורגנית הטרייה והמעובדת מן הצומח מפוקחת על ידי משרד החקלאות ופיתוח הכפר על פי חוק משנת 2008, עת נכנסו התקנות להסדרת הייצור והמכירה של תוצרת אורגנית מן הצומח לתוקף. צרכן המעוניין לצרוך תוצרת אורגנית צריך לחפש את הסמל האורגני האחיד על המוצרים האורגניים של משרד החקלאות ופיתוח הכפר, על מנת לדעת בביטחון כי המוצר שהוא רוכש אכן גודל ויוצר על פי הסטנדרט האורגני והוא מפוקח על ידי אחד מגופי האישור והבקרה שהסמיך משרד החקלאות ("דרך המעבדה", "סקאל ישראל", "אגריאור" ו"המכון לבקרה ואיכות").

מאז כניסת החוק לתוקף, מבצע המשרד "פיקוח על" מעבר לביקורת השוטפת שמבצעים גופי הפיקוח על התוצרת האורגנית בישראל הן ברמת שאריות חומרי הדברה והן ברמת עקיבות וסימון המוצרים לצרכן. במסגרת הסקר בודקים מפקחי השירותים להגנת הצומח ולביקורת שלושה פרמטרים:
1. בדיקת עקיבות – האם היצרן או המגדל מפוקח על ידי אחד מגופי האישור והבקרה המוסמכים.
2. בדיקת סימון – בדיקה האם תווית המוצר נושאת את הסמל האורגני וסמל גוף הפיקוח כפי שדורש החוק, אשר מאפשר לצרכן לזהות כי מדובר במוצר אורגני מפוקח, וכן האם מופיע שם היצרן של המוצר, כנדרש.
3. בדיקות מעבדה לשאריות חומרי הדברה – בדיקה האם במוצרים יש שאריות חומרי הדברה האסורים לשימוש בחקלאות האורגנית.

המוצרים שנבדקו במסגרת סקר שנת 2011 כללו תוצרת טרייה ומעובדת, ביניהם: עגבניות, מלפפונים, תבליני עלים, פלפלים, חסה, לחמים, פסטות, קטניות, ריבות, דברי מאפה, פירות יבשים ועוד.
תוצאות סקר שאריות חומרי הדברה בשנת 2011 מורות על ירידה משמעותית באחוז החריגה ועל עלייה בסימון הנכון של המוצרים האורגנים בסמלים - בשנה שחלפה נמצאו חריגות רק ב- 3.6% מהדגימות, לעומת 8.6% מהמוצרים עם חריגה בשאריות חומרי הדברה בשנת 2010, ולעומת 24% חריגה בשנת 2009.


להמשך תוצאות הסקר
להנחיות לסימון מוצרים אורגניים
לוגו אורגני

 

 

תכשירים לחקלאות אורגנית המורשים למכירה בישראל - ינואר, 2020https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/standarts/haklaut_organit/pirsumim/2020/Pages/hadbara_org_1_-2020.aspxתכשירים לחקלאות אורגנית המורשים למכירה בישראל - ינואר, 2020
תכשירים לחקלאות אורגנית המורשים למכירה בישראל - ינואר, 2020https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/pirsumim/2020/Pages/hadbara_org_1_-2020.aspxתכשירים לחקלאות אורגנית המורשים למכירה בישראל - ינואר, 2020
רשימת עוסקים כללית בחקלאות אורגנית כולל השעיותhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/standarts/haklaut_organit/pirsumim/2020/Pages/oskim_klalit.aspxרשימת עוסקים כללית בחקלאות אורגנית כולל השעיות