2013

לפני כעשור(!!) הגישה מדגריית "אפרוחי פלא" מקיבוץ הסוללים בגליל התחתון, תביעה כנגד משרד החקלאות ופיתוח הכפר שעניינה צו שניתן על ידי השירותים הווטרינריים במשרד להשמדת ביצי רבייה, אשר נמצאו במדגרייה, בשל החשד כי בעלי המדגרייה הבריחו את הביצים משטחי הרשות הפלשתינאית, והדגירו אותן בארץ תוך זיוף מסמכים לצורך הסוואתן כביצים שמקורן במשקי רבייה ישראליים. משרד החקלאות ופיתוח הכפר אוסר על שיווק ביצים שמקורן מחוץ לגבולות ישראל, בשל העובדה שמדובר במוצר רגיש מבחינה בריאותית, כאשר לא מקפידים על פיקוח וטרינרי לאורך כל שרשרת הגידול.  המדגרייה טענה בתביעתה כי למשרד החקלאות לא הייתה סמכות להשמיד את הביצים.
בנוסף, בעלי המדגרייה עתרו לפיצוי מלא של שווי הביצים שהושמדו, בהתאם להוראות פקודת מחלות בעלי חיים, ולפיצוי בגין נזקים עקיפים, כדוגמת אובדן הכנסה, בגובה של כ- 2 מיליון ₪.


תחילתה של הפרשה היה בחקירה של יחידת החקירות והאכיפה (פיצו"ח) במשרד החקלאות ופיתוח הכפר על הברחת ביצים למדגרייה משטחי הרשות הפלשתינאית לישראל. בעקבות החקירה אף הוגש כתב אישום כנגד המעורבים. במסגרת טיפול משרד החקלאות במקרה, הוציא מנהל שירותים וטרינריים במשרד צו השמדה לכל הביצים שנמצאו במדגרייה בעת הפשיטה עליה.

בית משפט השלום בתל-אביב, קיבל את טענות משרד החקלאות ופיתוח הכפר במלואן, כי אכן הביצים הוברחו משטחי הרשות הפלשתינאית, וכי הדגרתן בוצעה בתקופה הסמוכה להוצאת צו ההשמדה. על פי פסיקת בית המשפט, במועד הוצאת צו ההשמדה לא היה ברור מה מקור הביצים במדגרייה אשר נמצאו לא מוחתמות. עובדה זו, יחד עם העדויות בדבר הברחת הביצים בסמוך למועד זה, הצדיקה את הצעדים שננקטו על ידי המשרד ואת אי מתן הפיצוי. בית המשפט דחה את התביעה, תוך חיוב התובעת בהוצאות בגובה של 100,000 ₪. בית המשפט אף התייחס בפסיקתו לחוסר מהימנותו הבולט של מנהל המדגרייה, אשר שימש כעד המרכזי מטעמן.

עו"ד אפרת אביאני, סגנית היועץ המשפטי במשרד החקלאות ופיתוח הכפר: "מדובר באחד המקרים החמורים ביותר של הברחת ביצי רבייה משטחי הרשות הפלשתינאית למדגרייה בארץ. בית המשפט קבע כי בהוצאת צו ההשמדה פעלה המדינה בתוך מתחם הסבירות, מתוך שיקולים מקצועיים וענייניים. הוצאת הצו נדרשה כדי למנוע נזק אפשרי רחב היקף גם אם לא הייתה וודאות מדעית להתממשותו".


לפסק הדין המלא

 

 

מפקחי משרד החקלאות סיכלו מספר ניסיונות הברחה של ביצים ללא פיקוח. מפקחי המשרד מגבירים מאמץ דווקא עתה, שמדפי הביצים מתרוקנים שניות לאחר שסודרו עם סחורה חדשה, וניסיונות ההברחה גובריםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/Smuggling_eggs.aspxמפקחי משרד החקלאות סיכלו מספר ניסיונות הברחה של ביצים ללא פיקוח. מפקחי המשרד מגבירים מאמץ דווקא עתה, שמדפי הביצים מתרוקנים שניות לאחר שסודרו עם סחורה חדשה, וניסיונות ההברחה גוברים
צריכת פירות מוגברת לט"ו בשבט? לא בכל מחיר! תרמית הקיווי: מפקחי משרד החקלאות חשפו 12 טון של קיווי שהוברחו מטורקיה שיועדו לשיווק והוצאו למכירה בשוק הסיטוני בחיפהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/kiwifruit.aspxצריכת פירות מוגברת לט"ו בשבט? לא בכל מחיר! תרמית הקיווי: מפקחי משרד החקלאות חשפו 12 טון של קיווי שהוברחו מטורקיה שיועדו לשיווק והוצאו למכירה בשוק הסיטוני בחיפה
משרד החקלאות מפרסם מידע לקניית תותים מעזהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/gaza_strawberries.aspxמשרד החקלאות מפרסם מידע לקניית תותים מעזה