2013

איסור מכירה של בעל חיים שנחתך לצורכי נוי (חיתוך אוזניים וזנבות למשל) והרחבת המונח מופע עם בעל חיים לתוכניות טלוויזיה, פרסומות וסרטים כך ששימוש בבעלי חיים גם בטלוויזיה יהיה תחת פיקוח.

משרד החקלאות יזם שני תיקונים חשובים לתקנות צער בעלי חיים מכוח חוק צער בעלי חיים, אשר אושרו הבוקר (יום רביעי, 30.11.13) בוועדת החינוך של הכנסת. התיקון הראשון אוסר מכירה של בעל חיים שנחתך לצורכי נוי. הכוונה היא לחיתוך אוזניים או זנבות שנעשה לכלבים וקעקועים שנעשים לדגי נוי. החיתוך נעשה למטרות נוי בלבד ומסב כאב מיותר לבעלי החיים.
על פי חוק צער בעלי חיים חל איסור על חיתוך ברקמה חיה לצורכי נוי, קרי אוזניים, זנבות וכל חלק בגופו של בעל החיים, והחוק אף קובע קנס מינהלי למי שעובר עליו בגובה של 4,000 ₪ לכל בעל חיים. התיקון שאושר הבוקר עולה מדרגה ואוסר מכירה והחזקה לשם מכירה של בעל חיים נחתך שנעשה בגופו חיתוך קוסמטי למטרות נוי בחנות לממכר בעלי חיים.

בנוסף, התיקון לחוק קובע כי אם נמצא בחנות בעל חיים שאזניו או זנבו חתוכים, שיש על גופו קעקוע או שהוא צבוע באמצעי הפוגע ברקמה חיה או חודר לתוכה, חזקה שהחיתוך ברקמה החיה, הקעקוע או הצביעה באמצעי הפוגע ברקמה חיה או חודר לתוכה בוצעו למטרות נוי, ובעצם מטיל על בעל החנות את האחריות הפלילית למעשה.

תיקון נוסף שאושר הבוקר בוועדת החינוך של הכנסת עוסק במופעים המשלבים בעלי חיים. מופעים עם בעלי חיים מחייבים היתר מטעם הממונה על פי חוק צער בעלי חיים במשרד החקלאות. על פי החוק, אם נוכח הממונה כי לא נגרם סבל לבעל החיים בעת ההשתתפות במופע, רשאי הוא לתת היתר לכך. בבדיקת הנושא נבחנים מספר רב של פרמטרים, ביניהם: סוג בעל החיים, תנאי ההחזקה שלו, תנאי ההובלה, משך הזמן בו הוא מופיע, כמות הפעמים ביום בהם הוא צריך להופיע וכו'. בכל אופן לא ניתן היתר גורף, אלא היתר מוגבל בזמן, לפעילות מסוימת ולבעלי חיים מסוימים.
לאחרונה למדו במשרד החקלאות כי חברות הפקה עושות שימוש בבעלי חיים בהפקות שונות, ביניהן תוכניות טלוויזיה, פרסומות וסרטים. המקרה המפורסם שבהם היה הבקשה להכנסת פרה לבית "האח הגדול" לפני כשנה, שנדחתה על ידי משרד החקלאות בנימוק של פגיעה מיותרת ברווחתה.

הגדרת "מופע" בתקנות הביאה בעבר לטענה שאינה חלה על סוגי מופעים מסוימים. למרות שהטענה לא היתה מקובלת על משרד החקלאות, יזם המשרד תיקון בעניין כדי לפזר את העמימות בנושא, ולציין בצורה מפורשת כי משמעותו של "מופע" בחוק הינו גם צילומים לתכנית טלוויזיה, סרט או פרסומת.
בנוסף, נקבע כי לא ניתן יהיה להציג במופע (לרבות צילומים) בעל חיים שלמטרות נוי בוצעו בו חיתוך ברקמה חיה, קעקוע או צביעה באמצעי הפוגע ברקמה חיה או חודר לתוכה, אלא בהיתר מיוחד, שיקדם את מטרת החקיקה של חוק צער בעלי חיים, כמו מקרה בו עמותה למען בעלי חיים מבקשת להציג בתוכנית טלוויזיה כלב שאוזניו וזנבו נחתכו, חולץ וזקוק לבית חדש.
תחילת שני התיקונים הינה 60 ו- 90 ימים בהתאמה, מיום פרסומן ברשומות.