2013

שר האוצר, יאיר לפיד, ושר החקלאות ופיתוח הכפר, יאיר שמיר, אישרו את המלצת ועדת המחירים המשותפת למשרדי האוצר והחקלאות להפחתת מחירי הביצים שבפיקוח בשיעור ממוצע של 3.3% (הוזלה ממוצעת של כ- 3.6 אגורות לביצה). ההפחתה תכנס לתוקף החל מיום חמישי ה- 21.11.13.

שר החקלאות ופיתוח הכפר, יאיר שמיר: ״הפחתת המחירים העדכנית מהווה נדבך נוסף במדיניות משרד החקלאות שפועל להביא לידי ביטוי את התייעלות במשקים החקלאים מול עלויות הייצור למען צרכנים ולצורך שימור הפעילות החקלאית״.

שר האוצר, יאיר לפיד: "הירידה במחירי הביצים הינה חלק מהצעדים שנוקטת ועדת המחירים במשרד האוצר לצמצום יוקר המחיה והקלה על מעמד הביניים הישראלי".

ההמלצה התקבלה בהתאם לנוהל הקבוע בדבר עדכון המחירים ובהתבסס על השינויים שחלו בעלויות הגרעינים ובעלויות הייצור, ובעיקר לאור ירידה בעלויות המזון למטילות. 
סך הירידה במחיר לתריסר ביצים באריזות לצרכן תהיה 40 אגורות. תריסר ביצים בגודל L, שהוא הגודל השכיח, ומהווה כ- 50% מהביצים, יעלה לאחר ההוזלה 12.5 ₪, לעומת 12.90 ₪ כיום.

מחירי מוצרי החלב והביצים שבפיקוח מתעדכנים פעם בשנה או בעקבות התייקרות / הוזלה מצטברת של סך עלות הייצור הסיטונית בשיעור של 3%, המוקדם מבין השניים.

להלן מחירי הביצים החדשים (המחיר בשקלים חדשים באריזות קמעונאיות סגורות של 12 ביצים):

משקל הביצה בגרמים גודל הביצה מחיר חדש לצרכן כולל מע"מ מחיר ישן לצרכן כולל מע"מ מחיר חדש לצרכן באזור אילת מחיר ישן לצרכן באזור אילת
73 גרם ומעלה ענק (XL) 13.60 14.00 11.50 11.90
בין 63 גרם ל-73 גרם גדול (L) 12.50 12.90 10.60 10.95
בין 53 גרם ל-63 גרם בינוני (M) 11.50 11.90 9.75 10.10


***מטעמי הגנה על בריאות הציבור, מכירת ביצים לצרכן מותרת אך ורק באריזות סגורות.

לצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לביצי מאכל)
ביצים

 

 

חל איסור על הכנסת סטים של ארבעת המינים ממדינות זרות. כדי למנוע עוגמת נפש, משרד החקלאות יעניק סט אישי תוצרת כחול לבן לנוסעים שיביאו עימם סט מחו"לhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2018/Pages/likrat_sukot.aspxחל איסור על הכנסת סטים של ארבעת המינים ממדינות זרות. כדי למנוע עוגמת נפש, משרד החקלאות יעניק סט אישי תוצרת כחול לבן לנוסעים שיביאו עימם סט מחו"ל
ועדת המחירים המשותפת למשרדי האוצר והחקלאות המליצה להכניס לראשונה לפיקוח את פערי התיווך של הפירות והירקותhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2016/Pages/hodaat-dover_pikuch_perot_yerakot.aspxועדת המחירים המשותפת למשרדי האוצר והחקלאות המליצה להכניס לראשונה לפיקוח את פערי התיווך של הפירות והירקותבהתאם להמלצות הוועדה, העוסקים בשיווק ומכירה סיטונאית קמעונאית שוק הירקות והפירות, יחויבו לדווח את נתוני ענף הפירות וירקות למפקח על המחירים
הממשלה אישרה לקדם את תהליך ביטול בדיקות המשנה במזון מן החיhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2014/Pages/bdikot_mazon.aspxהממשלה אישרה לקדם את תהליך ביטול בדיקות המשנה במזון מן החיהממשלה אישרה לקדם את תהליך ביטול בדיקות המשנה במזון מן החי