2013

חוות הנוי בעמק חפר תישאר על כנה כגן בוטני ומרכז מבקרים חקלאי-התיישבותי. משרד החקלאות ופיתוח הכפר יתמוך בחווה וילווה אותה מקצועית.

לאחר תקופה ארוכה של אי וודאות בנוגע לניהול חוות הנוי בעמק חפר, התקיימו בימים האחרונים ישיבות משותפות עם נציגי המועצה האזורית עמק חפר ונציגי מדרשת רופין, במסגרתם התגבשו הבנות משותפות וסוכם על תכנית עקרונית שתשמר את החווה כגן בוטני ומרכז מבקרים חקלאי-התיישבותי. גיבוש תכנית זו ומימושה מלווה על ידי משרד החקלאות ופיתוח הכפר.
 
על פי ההסכמות, החווה תשמש כיעד למבקרים ומטיילים בו תומחש ותוצג מורשת הגינון הארץ ישראלי שנוצרה במקום לאורך שנות קיומו – כחלק מהמארג החקלאי-התיישבותי הכולל של הפיתוח הארץ, וכחווה המשמשת למטרות למידה על ידי המדרשה. בנוסף, שטח החווה יעוגן בתב"ע כשטח המיועד לשימור.

עוד הוסכם, כי המועצה האזורית עמק חפר תקבל על עצמה את האחריות לניהול כל שטחי החווה, לאחר פינוי ה"ארגון לגננות ונוף" מהמקום בהתאם לפסק הדין שניתן בבית המשפט השלום בראשון לציון לפני מספר חודשים.
מדרשת רופין תקבל כנגד שטחי החווה עליהם היא מוותרת שטחים אחרים מהרשות למקרקעי ישראל לטובת פעילותה, בכפוף לאישור הרשות למקרקעי ישראל.

משרד החקלאות ופיתוח הכפר יסייע לחווה באופן בו הוא מסייע לכלל הגנים הבוטנים בישראל וזאת באמצעות תמיכה מכוח חוק הגנים הבוטניים. במקביל שירות ההדרכה והמקצוע של משרד החקלאות ילווה את החווה מקצועית.

  

 

משרד החקלאות מציג: המדריך לגידול גן ירק וצמחי תבלין בביתhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/herbs.aspxמשרד החקלאות מציג: המדריך לגידול גן ירק וצמחי תבלין בבית
קול קורא להגשת תקצירים להרצאה, פוסטר או תצוגה בכנס מחקרים וחידושים בגן הנויhttps://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/kolkore_gan_noy.aspxקול קורא להגשת תקצירים להרצאה, פוסטר או תצוגה בכנס מחקרים וחידושים בגן הנויתחום הנדסת הצומח במשרד החקלאות ופיתוח הכפר מקיים כנס לכלל הציבור בנושא מחקרים וחידושים בגן הנוי.
סיפורי עצים https://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/maagar_sipury_etzim_2018.aspxסיפורי עצים לקראת חגיגות ה-70 לעצמאות המדינה, העלנו לאינטרנט את אתר הטיולים בעקבות עצים. באתר זה מופיעים 70 טיולים בעקבות עצים המלווים את המדינה לתולדותיה, בעיר, בכפר, בגנים בוטניים ובשטחים פתוחים.