2013

היקף התמריצים יעמוד על 9 מיליון ₪. ההערכה היא כי בעקבות התמריץ עד סוף השנה יועסקו כ-200 עובדים ישראליים חדשים בחקלאות. במקביל, מעלה המשרד קמפיין פרסומי בנושא.

שר החקלאות ופיתוח הכפר, יאיר שמיר: ״ערכו של המושג "עבודה עברית" בחקלאות לא פג גם בימינו משום שהוא מבטא את החיבור של העם לאדמתו. לכן משרד החקלאות פועל ליצירת התנאים שיגבירו את תעסוקת הישראלים בענפי החקלאות, ואנו מאמינים כי חבילת התמריצים האטרקטיבית תאפשר זאת".


ההחלטה באשר להיקף ההעסקה של עובדים זרים בישראל נעשית על ידי הממשלה, על פי צורכי המשק והיצע דורשי העבודה הישראליים, ותוך מגמה, לכל אורך השנים, לצמצום היקפי ההעסקה של עובדים זרים למינימום האפשרי ומתן עדיפות ראשונית להעסקה של תושבי ישראל.
מספר העובדים הזרים בחקלאות אינו עונה על הביקוש הנדרש בענפים השונים. על מנת להתגבר על החוסר התמידי יזם משרד החקלאות ופיתוח הכפר לפני שנתיים תכנית שמטרתה להביא לשילובם של עובדים ישראלים בחקלאות, ולהגדיל את מספר העובדים הישראלים המועסקים בה. כעת, בעקבות אישור תקציב המדינה, תימשך התוכנית מעתה ובשנת 2014. במקביל לחידוש התוכנית, מעלה המשרד קמפיין פרסומי בנושא.

במסגרת התוכנית יעניק משרד החקלאות ופיתוח הכפר למעסיקים שיעסיקו עובדים ישראליים חדשים במשקם תמריץ כספי בהיקף שנתי כולל של 9 מיליון ₪. במשרד החקלאות מקווים כי התוכנית תגביר את המוטיבציה של חקלאים לקלוט עובדים ישראלים. על פי הערכת המשרד, בעקבות התמריץ, עד סוף השנה יועסקו כ- 200 עובדים ישראליים בחקלאות.
על פי התוכנית, התמריץ למשק בגין כל עובד ישראלי חדש יעמוד על 1,000 ₪ לחודש, עד לסך כולל של עד 30,000 ₪ על פני 3 שנים. על מנת לזכות בתמריץ יצטרך החקלאי להעסיק את העובד הישראלי החדש למשך תקופה של 6 חודשים רצופים לפחות בשנה, וב- 80% חלקיות משרה לפחות.
על פי נתוני המשרד הפוטנציאל להעסקת עובדים ישראליים בחקלאות הינו גדול. לשם המחשה, רק על מנת לגדל את הסלט שלנו זקוקים לכ- 6,000 עובדים בשנה (עגבניות כ- 2,500 עובדים, מלפפונים כ- 700 עובדים, פלפל כ- 2,000 עובדים, בצל כ- 100 עובדים, חסה כ- 300 עובדים, גזר כ- 30 עובדים ואבוקדו כ- 250 עובדים).

אינה שמרלין, מרכזת בכירה עובדים ישראלים ברשות לתכנון במשרד החקלאות: "התמרוץ נועד לאפשר יצירת תנאים לכניסת ישראלים לענף, ומטרתו לעודד ישראלים לעבוד בחקלאות בעבודות הנדרשות בענף. במסגרת התוכנית יינתן תמריץ לחקלאי בעל משק, הזכאי להיתרים לעובדים זרים בחקלאות, וזאת על מנת להגביר את יכולת ההעסקה שלו של עובדים ישראלים".שדה חיטה, צילום: אלי ארגמן