2013

משרד החקלאות ופיתוח הכפר יסייע לרשויות המקומיות לממן עיקור וסירוס של חתולי רחוב. עלות המבצע 4.5 מיליון ₪ בשני שלבים. בימים אלה, עם אישור תקציב המדינה, יוצא לדרך השלב השני.  על פי התכנית יעוקרו במסגרתו כ- 45,000 חתולי רחוב.

משרד החקלאות ופיתוח הכפר פועל לשיפור רווחתם של חתולי הרחוב ולשיפור איכות חייהם של התושבים, ולטובת העניין גיבש תכנית למתן תמיכה לרשויות מקומיות שיפעלו לביצוע ניתוחי עיקור וסירוס של חתולי רחוב. מטרת התמיכה לצמצם את הסבל הכרוך בחיי רחוב עבור החתולים מצד אחד, ומצד שני לצמצם את מספרם באותם מקומות בהם ריבויים מהווה מפגע סביבתי או תברואתי.

המדינה תשתתף במסגרת המבצע במימון לכידת חתולי הרחוב, ביצוע ניתוח העיקור או הסירוס, כיסוי עלויות האשפוז והחזרת החתול לאחר הניתוח לאזור ממנו נלקח. תקרת התקצוב הינה עד 200,000 ₪ לרשות מקומית אחת.
במידה שיתקבלו במשרד יותר פניות להשתתפות בניתוחים לעומת התקציב לתכנית, ידורגו הרשויות המקומיות על פי פרמטרים הכוללים, בין השאר, את המצב הסוציו-אקונומי של הרשות, גודל האוכלוסייה ושטח השיפוט וכן את מספר החתולים שהרשות מתחייבת לעקר במידה ותקבל תמיכה. פרמטרים אלה משוקללים לניקוד המדרג את הרשויות, ואלו שקיבלו את הניקוד הגבוה ביותר זוכות לתמיכה.

בתמורה לתמיכת המשרד בעיקור ובסירוס, תתחייב הרשות המקומית לבצע ניתוחי עיקור או סירוס בכמות מינימלית של חתולי רחוב שגילם מעל 4 חודשים בתחום הרשות המקומית עד לסוף חודש מאי 2014. וכן, להחזיר כל חתול למקום בו נאסף, בסמוך לביצוע הניתוח, אך רק לאחר פרק זמן מינימלי של אשפוז במרפאה וטרינרית לצורך החלמה של 24 עד 48 שעות, בהתאם לאופן ההרדמה ומצב החתול ולבצע לחתול חיסון נגד כלבת, וסימונו כמקובל, בטרם החזרתו לרחוב.

ד"ר דגנית בן-דב, הממונה על פי חוק צער בעלי חיים בשירותים הווטרינרים במשרד החקלאות: "בעיית ריבוי היתר שכתוצאה ממנה סובלים ומתים מיליוני בעלי חיים משותפת לכלבים ולחתולים. בישראל, בשונה מכלבים, רוב גורי החתולים נולדים ברחוב ולכן עיקר ההשקעה הוא בתמיכה ברשויות המקומיות במימון עיקור חתולי רחוב. כתוצאה מריבוי המאכילים, ומהיצע המזון ברחובות, התרבו חתולי הרחוב בצורה משמעותית. מצד אחד מדובר בבעיית צער בעלי חיים קשה, שכן חיי הרחוב גורמים לחתולים סבל רב. מצד שני, במקרים רבים מהווים החתולים מפגע סביבתי, עילה לסכסוכים בין שכנים, וסכנה בריאותית במפעלי מזון, מוסדות שונים ובתי חולים.

ההערכה היא כי בעולם ישנם כ- 200 מיליון חתולים משוטטים, אך מדובר בהערכה בלבד ואין כל נתונים המעידים על כמות החתולים המשוטטים הקיימים, הן בעולם והן בארץ. מחקרים שנעשו בעולם במדינות מערביות מלמדים כי כ- 80% - 90% מחתולי הבית עוקרו וסורסו לעומת 2% בלבד מהחתולים המשוטטים.

החל משנת 2009 משרד החקלאות מעניק תמיכה לרשויות מקומיות במסגרת מבצעי עיקור חתולי רחוב. במהלך השנים 2009 – 2012 עוקרו במימון משרד החקלאות למעלה מ- 90,000 חתולי רחוב בעשרות רשויות מקומיות באזורים שונים של המדינה בהיקף של למעלה מ- 10 מיליון ₪.