2013

הרווח כפול – החמור מקבל בית חם, אוכל בשפע ורעייה חופשית. החקלאי מרוויח דילול עשבים במטעים וחוסך ריסוס להדברתו.

פרויקט מיוחד שיוזם בימים אלה משרד החקלאות ופיתוח הכפר מחבר בין חקלאים לחמורים. המשרד מציע לחקלאים לקלוט חמורים לשטחי המטעים שלהם – הרווח הוא כפול החמור נהנה מעשב ורעייה חופשית והחקלאי נהנה מדילול עשבייה מיותרת בשטח המטע, וחוסך שימוש בחומרי הדברה למיגורו או הוצאות כיסוח. מדובר בחמורים שעברו התעללות, הוזנחו והורעבו, ונאספו על ידי משרד החקלאות במסגרת הפרויקט לחילוץ ושיקום סוסים וחמורים. עם תום תהליך שיקום ממושך במסגרתו הם גם חוסנו וסורסו, יועברו החמורים לבית חדש ויזכו בחיים משופרים.   

מציאת הבית החדש לחמורים בשדות חקלאיים הוא פתרון חדשני אשר לו תרומה אקולוגית רבה לחמורים, לחקלאות ולסביבה. מלבד העובדה שהחמורים ייהנו מסביבת מרעה טבעית ומרווחת לחיות בה, הם ילחכו את העשב הרב הצומח במטעים, ובכך ימנעו את הצורך להדביר את העשבייה ולכסח אותה.
עשבייה צומחת בעקביות במטעים חקלאיים והחקלאים מדבירים ומכסחים אותה כל מספר חודשים, אך כעת לא יהיה בכך כל צורך. כלומר, העשבייה תהפוך למזון עבור החמורים, ולא יהיה צורך בביצוע פעולות הדברה וכיסוח. בכך יהיה חסכון כפול – הן לסביבה והן חסכון בעלויות.

ד"ר צביה מילדנברג, רופאת סוסים בשירותים הווטרינרים במשרד החקלאות: "החמורים ידועים כבעלי חיים שלווים במיוחד שייהנו משגרת חייהם החדשה ויתרמו לסביבה. חקלאים שירצו לשמש כבית לחמורים נוספים ששוקמו לאחר התעללות, מוזמנים לפנות אלינו לבדיקת אפשרות זו. חשוב לציין, כי הדרישות שלנו לשחרור חמורים מחייבות גידור המטע ובניית מנע בקר בכניסה למטע בכדי למנוע מחמורים לברוח משטחי המטע ולהגיע לכבישים".

שיקום החמורים ואכלוסם בביתם החדש הם חלק מתוכנית הצלה לסוסים וחמורים שנפלו קורבן להתעללות, שהחלה לפעול בשנת 2007. סוסים וחמורים שחולצו מהתעללות ושוקמו במתקנים מוגנים כבר הועברו למאות משפחות מאמצות.חמורים במטע תמרים, צילום: משרד החקלאות