2013

שר החקלאות ופיתוח הכפר, יאיר שמיר: "ביטול בדיקות המשנה לבשר קפוא מיובא יביא לשיפור וייעול מערך הפיקוח הבריאותי בהתאם לסטנדרטים הבינלאומיים. קיצור שרשרת השיווק צפוי לחסוך מיליוני שקלים מדי שנה, אשר יתורגם בהמשך להורדת המחירים לצרכן"

שר החקלאות ופיתוח הכפר, יאיר שמיר, חתם היום על התיקון לתקנות מחלות בעלי חיים לפיו, בשר קפוא שיובא לישראל בהתאם לחוק ומועבר ליעדו מבית קירור מאושר על ידי השירותים הווטרינריים במשרד, כשהוא ארוז באריזתו המקורית, אינו טעון בדיקת משנה. התיקון מקצר את שרשרת השיווק להגעת הבשר מהיצרן לצרכן. השינוי יכנס לתוקף עם פרסומו ברשומות ואינו מבטל את בדיקות המשנה בכללותן, אלא רק את בדיקות המשנה לבשר קפוא שיובא כדין לישראל.

כיום נבדקים עופות, בשר, דגים ומוצריהם המיוצרים בישראל בשער המפעל טרם יציאתו לשיווק, זאת בנוסף לפיקוח וטרינרי לכל אורך הליך הגידול והשחיטה. תהליך הבדיקה בכניסה לרשות מקומית מאריך את שרשרת האספקה לצרכן וכל המתנה לבדיקה (נוספת) גורמת למוצרים לעמוד שעות ארוכות בדרך לנקודות השיווק. בנוסף, פתיחת הדלתות של משאית הקירור מעלות את הטמפרטורה, ובכך פוגעת בשרשרת הקירור ועשויה לגרום לזיהום משנה מיותר ולהוריד את בטיחות ואיכות הבשר.
בשר המיובא מחו"ל מגיע לישראל רק ממדינות שנבדקו ואושרו על ידי השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות, נבדק בבית המטבחיים בחו"ל ונדבק שוב עם הגיעו לנמל בישראל, ופעם שלישית עם יציאתו מבית הקירור המאושר טרם שיווקו. ישראל מייבאת מדי שנה כ- 70,000 טון בשר בקר וצאן, בעיקר ממדינות בדרום אמריקה ואירופה.

הרקע להחלטה הינו דיון שנערך בוועדת הכלכלה של הכנסת ביולי האחרון, ובחינה מחודשת של המצב בשטח בעניין ביצוע בדיקות משנה בכלל ובדיקות משנה לבשר בקר מיובא בפרט , ובהמשך להמלצות הוועדה הבין-משרדית המשותפת למשרדי הבריאות והחקלאות שדנה בנושא ("ועדת גרוטו"). שר החקלאות ופיתוח הכפר, יאיר שמיר, אימץ את המלצת השירותים הווטרינריים במשרד, וחתם על עדכון התקנות החלות בנושא.

מנהל השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות, ד"ר נדב גלאון: "מבדיקות בארץ ובחו"ל ולאחר ניתוח סיכונים מצאנו, כי אין צורך לבדוק שוב בשר קפוא המגיע מחו"ל ונבדק על ידי השירותים הווטרינריים הישראליים בעת ייצורו בחו"ל ובנמל בישראל, גם בבדיקות בכניסה לרשות המקומית. בדיקה נוספת זו, בבשר המיובא ברמת בטיחות גבוהה, אינה מקובלת יותר במדינות מפותחות, מכיוון שהיא עלולה לפגוע בשרשרת הקירור ולהאריך את משך הובלתו לשיווק, מבלי לתרום משמעותית לבטיחותו. רמת הבטיחות בייצורו ובייבואו של בשר קפוא מיובא עומדת בסטנדרטים המחמירים במדינות המפותחות המייבאות בשר ממקורות זהים ואינה נופלת מרמתו של הבשר המיוצר בבתי המטבחיים התעשייתיים בישראל, אשר פטורים מבדיקות משנה כבר היום".