2013

הישג זה מצטרף לשני הישגים נוספים בתחום המים, שקידם משרד החקלאות לאחרונה בעזרת רשות המים, להקצאת מים שפירים לחקלאות מראש למשך שלוש שנים, לתוספות ניכרות במכסות לחקלאים וכן תוספת של למעלה מ-20% להקצאה השנתית, לעומת ההקצאה של שנת 2013. מהלכים אלו יאפשרו ודאות גדולה יותר באשר לכמויות המים השפירים הזמינות לשימושם של החקלאים בכדי לתכנן את היקף הגידולים באופן מיטבי ויעיל.

שר החקלאות יאיר שמיר בירך והודה לרשות המים על ההחלטה ושיתוף הפעולה, וציין כי: "מדובר במהלכים חשובים שמייצרים אופק ודאות לחקלאים על ידי הגדלת כמויות המים הזמינות לשימושם של החקלאים והסדרת המחיר שיאפשרו לתכנן את הגידולים ואת העבודה באופן מיטבי".


בשורה לחקלאים, החל מינואר הקרוב יחול תעריף אחיד על מים לחקלאות, במקום שלוש רמות מחיר הנהוגות כיום. המחיר האחיד יהיה בתוספת של  3 אגורות בלבד למחיר א' (התעריף הנמוך) בתעריף מקורות אשר יעודכן בהתאם להסכם המים עם החקלאים.
ההחלטה התקבלה פה אחד במועצת רשות המים בישיבתה האחרונה, ועל פיה החל מתחילת השנה הקרובה (1.1.14) בכפוף לשימוע, יקבע מחיר אחיד למים שפירים המסופקים על ידי מקורות לחקלאות במקום שלוש רמות מחיר שנהוגות כיום, מחיר ברמות א', ב', ג'. בגין קביעת המחיר האחיד נדרשה תוספת של 3 אגורות למחיר תעריף א' הנהוג היום. בחישוב שנתי של עלות המים לחקלאי, התעריף החדש יוזיל את עלויות המים לכל החקלאים שנאלצו לשלם את תעריפי ב' וג'.

הישג זה מצטרף לשני הישגים נוספים בתחום המים, שקידם משרד החקלאות לאחרונה בשיתוף רשות המים, למתן הקצאה כוללת של מים שפירים לחקלאות מראש למשך שלוש שנים ולתוספת של למעלה מ-20% להקצאה השנתית, לעומת ההקצאה שניתנה בשנת 2013. ההקצאה השנתית תהיה בטווח של בין 570 מלמ"ק ל- 640 מלמ"ק, על פי החלטת משרד החקלאות. השנה (2013) הוקצו לחקלאות 530 מלמ"ק, ובשנת 2014 יוקצו 585 מלמ"ק. החלוקה הפנימית לצרכני המים לחקלאות, תתבצע בהתאם למדיניות שר החקלאות ותעוגן בתקנות המים.מאגר מים שפירים בערבה, צילום: שי דותן