2013

המטרה: שיקום האגף, תכנון ארוך טווח והשבת האמון של העוסקים בו.

מנהל אגף הדיג במשרד החקלאות ופיתוח הכפר, חיים אנג'וני, יסיים את תפקידו בשבוע הבא, משרד החקלאות ופיתוח הכפר יוצא  במכרז לאיוש תפקיד מנהל אגף הדיג במשרד.
הרקע לסיום התפקיד, בקשתו של אנג'וני ממנכ"ל המשרד, רמי כהן, לשחררו מתפקידו כמנהל אגף הדיג בשל תחושת המיצוי ורצונו לפנות לאפיקים מקצועיים.

במקביל, המשרד שוקד במרץ על תכנון ארוך טווח לענף הדיג, על כלל שלוחותיו. המטרה הינה לשקם את האגף, ליצור תכנון ארוך טווח ולהשיב את האמון של העוסקים בו.
תכנית האב הרב-שנתית, עליה שוקדים במשרד בימים אלו ותוצג בשבועות הקרובים, תתמקד במחקר לצד הגדלת הייצור המקומי ואספקה שוטפת של דגים איכותיים לאוכלוסייה, במסגרת חזון המשרד לחיזוק ההתיישבות ושמירה על בריאות הציבור. במסגרת התכנית אף ישולבו הממשקים של הענף עם גורמי ממשל נוספים בהיבטים סביבתיים והתיישבותיים, ביניהם המשרד להגנת הסביבה ורשות מקרקעי ישראל.

התכנית הרב-שנתית תהיה מוכוונת מחקר ותתבסס על פיתוח טכנולוגיות לשיפור הענף, והכנתה כוללת בחינת הענף על כל רבדיו, ובדיקת התועלות הכלכליות בשלוחותיו, בכדי להבטיח פרנסה לעוסקים בו מחד, ומאידך הוזלת עלויות לצרכן. המטרה הינה להגדיל את הייצור המקומי של דג טרי, בכדי להתבסס פחות על ייבוא, ובכך להוזיל את העלות לצרכן ולהבטיח את איכות ובטיחות המזון הנצרך.


להודעה המלאה