2013

משרד החקלאות ופיתוח הכפר הגיש לפני מספר ימים כתב אישום בבית משפט השלום בראשון לציון נגד מדגרת האפרוחים "נורדיה" ומנהל הייצור במדגרה, בגין התעללות והתאכזרות באפרוחים בניגוד לחוק צער בעלי חיים. המדגרה פועלת לייצור ושיווק אפרוחים לבשר עוף במושב נורדיה.

על פי כתב האישום, מואשמת "נורדיה" בכך שעובדיה, במספר הזדמנויות, השליכו לפח האשפה של המדגרה בהנחיית מנהל הייצור, עשרות אפרוחים שנפסלו לשיווק ומאות ביצי דגירה שהכילו עוברי אפרוחים שטרם בקעו. לאחר השלכתן לפח, הביצים המשיכו לבקוע, והאפרוחים שבקעו, יחד עם האפרוחים הפגומים סבלו מפגיעות בגופם ומחנק קשה שנגרמו להם ממשקל יתר האפרוחים בפח, מקליפות הביצים שנשברו ומשאריות זבל אחרות בפח. כתוצאה מכך, האפרוחים והעוברים שבקעו, מצאו את מותם לאחר סבל שנמשך מספר שעות בפח.

כתב האישום הוגש לאחר קבלת תוצאות החקירה של משטרת ישראל בהמשך לתלונה שהוגשה על ידי פעילי "תנו לחיות לחיות". במסגרת החקירה נבדקה התנהלות המדגרה והליכי העבודה במקום.
במסגרת החקירה של האירוע, לאחר שהתגלה שהמדגרה המיתה אפרוחים בניגוד לחוק צער בעלי חיים, הורה משרד החקלאות להפסיק את הפעילות האסורה של השלכת האפרוחים והעוברים לאשפה, והדריך את המדגרה כיצד לפעול מבלי לגרום סבל מיותר לאפרוחים.

בעקבות גילוי מקרה זה, יזם משרד החקלאות שורה של צעדים רוחביים מול כל המדגרות בישראל. בין השאר, הפיץ משרד החקלאות מכתב ריענון לכלל המדגרות בדבר חובתן לפעול להמתת אפרוחים בהתאם להנחיות השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות. בנוסף, נדרשה כל מדגרה למנות עובד אחראי מטעמה שתפקידו יהיה למנוע צער בעלי חיים ולהבטיח תקינות התהליך. ובנוסף, חידוש רישיונות ההפעלה של המדגרות לשנת 2014 יותנה ביישום מלא של ההנחיות להמתת אפרוחים.
זאת ועוד, משרד החקלאות מקדם התקנת תקנות להמתת אפרוחים במדגרות בכדי למנוע סבל מיותר של אפרוחים שלא לצורך. התקנות מצויות כעת בשלב אישור הנוסח על ידי משרד המשפטים ויובאו לאישור הכנסת.

משרד החקלאות ופיתוח הכפר קורא לציבור כי במידה וידוע על מקרים מסוג זה, יש ליידע את הממונה על פי חוק צער בעלי חיים במשרד החקלאות, ד"ר דגנית בן דב, תוך העברת כל המידע הקיים בידי הפונה באמצעות אתר האינטרנט של המשרד.


לכתב האישום

 

 

מידע אודות ימי אימוץ אזוריים של כלבים https://www.moag.gov.il/vet/shirutim/rishum_klavim_vehisun_kalevet/Pages/imutz_klavim.aspxמידע אודות ימי אימוץ אזוריים של כלבים ​בישראל קיימת תופעה של כלבים משוטטים ונטושים, העלולה להוביל לפגיעה ברווחת בעלי החיים ולפגיעה בבריאות ובביטחון הציבור. לשם כך, יצא משרד החקלאות במספר קולות קוראים לצמצום התופעה ועידוד אימוץ אחראי.
דו"ח יבוא מקנה לחודשים ינואר - ספטמבר, 2020https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/yevu_mikne-6-20.aspxדו"ח יבוא מקנה לחודשים ינואר - ספטמבר, 2020
מקרה כלבת מספר 25 – בתן, פורלים, קיבוץ דן, 12.10.20https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2020/Pages/kalevet_25.aspxמקרה כלבת מספר 25 – בתן, פורלים, קיבוץ דן, 12.10.20