2013

שר האוצר ,יאיר לפיד, ושר החקלאות ופיתוח הכפר, יאיר שמיר, חתמו על צו פיקוח על מחירי מוצרי החלב, להפחתת מחירי מוצרי החלב שבפיקוח בשיעור של 1.1% לצרכן. כמו כן ,יוכנסו שני מוצרים לפיקוח מחירים - גבינה לבנה 5% ושמנת מתוקה 38%, שמחירן יופחת בכ-20%. מחירי המוצרים עודכנו בעקבות הורדת עודף הרווחיות במחלבות והפחתת ההנחות שניתנו לקמעונאים, שברובן לא הועברו לצרכנים, וכן הפחתת הסל ב-1.1%. העדכון השוטף בשיעור של 1.1% לא יחול על הגבינה לאור ההפחתה העצמית שביצעה "תנובה" במחירה ביולי האחרון בשיעור של .2.5% עדכון המחירים ייכנס לתוקף בתחילת ינואר.  

החלטת השרים להכניס את השמנת והגבינה תחת פיקוח מחירים התקבלה בעקבות המלצת ועדת המחירים המשותפת למשרדי האוצר והחקלאות .המלצת הוועדה גובשה לאחר שימוע ציבורי, בנוסף לביצוע בדיקת רווחיות בתשלובת החלב של "תנובה" שערכה ועדת המחירים המשותפת באמצעות רואה חשבון חיצוני ,וקבלת נתונים נוספים מהמחלבות. מנגנון הפיקוח על המחירים אינו מהווה פתרון לטווח הארוך לטיפול בכשלי שוק. אולם ,נוכח המצב הנוכחי (היעדר תחרות ורווחים גבוהים למחלבות על חשבון הצרכנים), הוחלט על המהלך.

הפחתת המחיר מגלמת הקטנה של רווחי המחלבות בגין מוצרים אלה וצמצום ההכרה בהנחות הספקים שנתנו המחלבות. העדכון השוטף של מחירי המוצרים בפיקוח מתבסס על השינויים שחלו בעלויות הייצור בניכוי הייקור שניתן באופן זמני בפברואר 2013 במסגרתו עלו מחירים בשיעור של 3.5% לצרכן ו- 4% למחלבה. בבדיקה שערכה ועדת המחירים המשותפת למשרדי החקלאות והאוצר, נמצא כי בגבינה לבנה ובשמנת מתוקה קיימת רווחיות חריגה ביחס לנדרש ממוצר מפוקח. שוק הגבינות הלבנות הוא ריכוזי ביותר, ונתח השוק של שלוש המחלבות הגדולות הוא כ-90%. בשוק השמנת המתוקה, נתח השוק של חברת "תנובה" הוא כ-80%.

שר האוצר, יאיר לפיד: "לטווח הארוך הפיקוח על המחירים אינו מהווה פתרון לטיפול בכשלי שוק. לא נהסס להשתמש בפיקוח בכל פעם שנמצא שיש מי שמנצלך לרעה את שליטתו בשוק ואת היעדר התחרות ליצירת רווחים גבוהים מדי-על חשבון הצרכנים. כל שחקן בשוק שינסה לעלות את הרווחים שלו לגובה בלתי סביר, ויתנהל בכוחנות כלפי הצרכנים-צריך לדעת שנשתמש בכל הכלים, גם האגרסיביים ביותר, כדי להחזיר את המחירים לרמה שהציבור יכול להרשות לעצמו. כל השחקנים במשק צריכים להבין: אנחנו נדאג לזה שיוקר המחיה בישראל יילך ויפחת, כי הציבור כבר לא מסוגל לעמוד בו יותר".
שר החקלאות ופיתוח הכפר, יאיר שמיר: "המהלך מבטא את מחויבות משרד החקלאות להפחתת יוקר המחייה במדינת ישראל. משרד החקלאות ימשיך לפעול להורדת המחירים לצרכן תוך מתן תגמול הוגן לחקלאים על ידי טיפול יסודי בשרשרת הערך, לרבות פערי התיווך בתוצרת החקלאית והגברת היעילות של המשקים החקלאים".

להלן המחירים המעודכנים:

 המצרך  האריזה  הכמות המחיר החדש בש"ח לצרכן
כולל מע"מ
המחיר החדש בש"ח לצרכן
ללא מע"מ
 חלב שתיה        
 חלב טרי 3%שומן (רגיל)  שקית    5.30  4.49
 חלב טרי 1% שומן (רגיל)  שקית    4.95  4.19
 חלב טרי 3% שומן (רגיל)  קרטון    6.30  5.34
 חלב טרי 1% שומן (רגיל)  קרטון    5.90  5.00
 תוצרת חלב ניגרת        
 אשל 4.5% שומן  גביע 200 מ"ל  1.65  1.40
 גיל 3% שומן גביע 200 מ"ל  1.52  1.29
 שמנת חמוצה 15% שומן (רגילה) גביע 200 מ"ל  2.44  2.07
 שמנת מתוקה קרטון 250 מ"ל  6.60  5.59
 חמאה        
 חמאה רגילה חבילה 100 גרם  4.13  3.50
 גבינות קשות        
 גבינה קשה חצי שמנה עמק (רגילה) חריץ 1 ק"ג  45.45  38.52
 גבינה קשה שמנה גלבוע חריץ 1 ק"ג  43.14  36.56
 גבינות רכות        
 גבינה לבנה 5% גביע 250 גרם  5.11  4.33


לצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לחלב ומוצריו), התשע"ד - 2013, ונספח לפרוטוקול דיון ועדת המחירים